ก. นิเวศฯ จีนระบุ อัตราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อหน่วย GDP ลดลง

2022-11-03 16:55:38 | CMG
Share with:

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนได้เผยแพร่ “รายงานประจำปีว่าด้วยนโยบายและปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศของจีน” โดย ตั้งแต่ปี 2021  จีนได้ปฏิบัติตาม “ความตกลงปารีส” ผลักดันกิจการสำคัญต่าง ๆ  ที่เกิดประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

จีนได้กำหนดนโยบายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางและระยะยาว ผลักดันการสร้างสรรค์ตลาดค้าขายสิทธิการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วประเทศ กำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศของประเทศจีน 

โดยเมื่อปี 2021 อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อหน่วย GDP ได้ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับปี 2020 ทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 635 ล้านกิโลวัตต์ อัตราใช้ถ่านหินเฉลี่ยต่อหน่วย GDP ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สัดส่วนและปริมาณของป่าไม้ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)