รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปเชื่อมเมืองในเอเชียและยุโรปเกือบร้อยเมือง

2022-11-04 22:00:55 | CRI
Share with:

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป ได้อำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนรถยนต์ และผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งได้กระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ และนำโอกาสการเปิดสู่โลกภายนอกให้กับเมืองชายแดนและเมืองที่ไม่ติดทะเลของจีน

ในโรงงานผลิตรถยนต์ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมของเขตใหม่เหลี่ยงเจียงของนครฉงชิ่ง รถยนต์ที่เพิ่งผลิตใหม่ได้เสร็จสิ้นการประกอบแล้ว และถูกขนส่งไปยังท่าเรือชินโจวของกว่างซี 

จากนั้นจึงจำหน่ายไปยังตลาดอาเซียนโดยผ่านเส้นทางขนส่งช่องทางใหม่ที่เชื่อมทางบกและทางทะเล

จวบจนปลายเดือนสิงหาคมปีนี้ รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปมีเส้นทางเดินรถทั้งหมด 82 เส้นทาง โดยได้เชื่อมเมือง 200 เมืองใน 24 ประเทศยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน

ในนครฉงชิ่ง ช่องทางการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศได้กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมืองต่าง ๆ  เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปประมาณ 40 สายที่เชื่อมร้อยเมืองในเอเชียและยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)