สุนทรพจน์ของ ปธน.สี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมภาคี "อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ" ครั้งที่ 14

2022-11-06 12:04:14 | CMG
Share with:

วันที่ 5 พฤศจิกายน ปธน.สี จิ้นผิง ของจีน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมภาคี "อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ" ครั้งที่ 14 (The Convention on Wetlands)จัดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น และได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ปกป้องอนาคต และเร่งปฏิบัติการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก”

ในสุนทรพจน์ระบุว่าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน มนุษย์อาศัยอยู่ริมน้ำ อารยธรรมเกิดมาพร้อมกับน้ำ การผลิตและการใช้ชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ชุ่มน้ำ เราต้องเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมืออย่างลึกซึ้ง เพื่อเร่งปฏิบัติการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก

ทั่วโลกควรบรรลุความเห็นร่วมกันในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เคารพต่อธรรมชาติ ลดการแทรกแซงและการทำลายจากมนุษย์ รักษาขอบเขตความมั่นคงทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำ ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำที่สวยงามให้คนรุ่นหลัง

ควรส่งเสริมกระบวนการป้องกันพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก เสริมสร้างการปกป้องอย่างจริงจังและสมบูรณ์ สนับสนุนพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ในพื้นที่ธรรมชาติที่ต้องคุ้มครอง ปรับปรุงแพลตฟอร์มสำหรับกลไกความร่วมมือ ขยายขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของโลก

สร้างประโยชน์ต่อประชาชนทั่วโลกที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ  แสดงบทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ำ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างผลประโยชน์มากขึ้นให้กับประชาชนประเทศต่างๆ

ปธน.สี จิ้นผิง ยังชี้ให้เห็นว่าการป้องกันพื้นที่ชุ่มน้ำของจีน ประสบความสำเร็จเชิงประวัติการณ์ ได้จัดตั้งระบบการป้องกันและได้ประกาศ "กฎหมายคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ" จีนจะสร้างความทันสมัยในการให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของการป้องกันพื้นที่ชุ่มน้ำ จีนยังได้กำหนด "แผนการโครงสร้างพื้นที่อุทยานแห่งชาติ" และจะตั้งอุทยานแห่งชาติจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะรวมพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณ 11 ล้านเฮกตาร์ให้อยู่ในระบบอุทยานแห่งชาติ เพื่อดำเนินและปกป้องโครงการสำคัญสำหรับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จีนจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามร่วมกัน เขียนหน้าใหม่แห่งการปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก


Bo/Lei/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)