จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของไซเบอร์สเปซ

2022-11-07 14:07:55 | CMG
Share with:


วันที่ 7 พฤศจิกายน  สำนักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยร่วมมือสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของไซเบอร์สเปซ  โดยได้แนะนำแนวคิดและภาคปฏิบัติยุคใหม่ของจีนในการพัฒนาและกำกับการบริหารอินเทอร์เน็ต  แบ่งปันผลงานของจีนในการผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและวาดพิมพ์เขียวของความร่วมมือระหว่างประเทศด้านไซเบอร์สเปซ

สมุดปกขาวระบุว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการผลิตรอบใหม่ได้เร่งการพัฒนา  อินเทอร์เน็ตทำให้ทั่วโลกเสมือนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  ประชาคมโลกนับวันจะกลายเป็นประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติยากที่จะแบ่งแยกออกจากกันได้  ดังนั้นการพัฒนา ใช้งาน  และบริหารอินเทอร์เน็ตให้ดีเพื่อให้อินเทอร์เน็ตสร้างความผาสุกแก่มนุษยชาติจึงกลายเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของประชาคมโลก

สมุดปกขาวดังกล่าวระบุด้วยว่าจีนจะถือการพัฒนาขั้นตอนใหม่เป็นที่ตั้ง  ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา  และก่อสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่  อีกทั้งจะสร้างสรรค์จีนให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล  เพื่อมีประสิทธิผลในการกระตุ้นพลังชีวิตของเศรษฐกิจดิจิทัล  สร้างสรรค์ระบบนิเวศด้านดิจิทัล  และพัฒนาไซเบอร์สเปซให้โปร่งใสและสะอาด  ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อรับใช้  ปกป้องและประกันการพัฒนาคุณภาพสูง  ปูพื้นฐานที่มั่นคงต่อการการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของไซเบอร์สเปซ

สุดท้ายในสมุดปกขาวระบุว่าอินเทอร์เน็ตเสมือนบ้านเรือนร่วมกันของมนุษยชาติ  ประชาคมโลกจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บ้านเรือนนี้มีความเจริญรุ่งเรือง  ความสะอาด  และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น    จีนยินดีร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ร่วมกันสร้างสรรค์ไซเบอร์สเปซที่ยุติธรรม  สมเหตุสมผล  เปิดกว้าง  ครอบคลุม  ปลอดภัย  มั่นคง  และมีชีวิตชีวา  อีกทั้งร่วมมือกันสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของไซเบอร์สเปซ  และสร้างสรรค์อนาคตอันดีงามของมนุษยชาติ


(Bo/ZHOU)

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)