สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนด 18 พ.ย. เป็นวันป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กสากล

2022-11-08 17:52:51 | CMG
Share with:

วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ผ่านมติโดยกำหนดให้วันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การล่วงละเมิด และการทำความรุนแรงทางเพศกับเด็ก รวมทั้งส่งเสริมการดูแลเยียวยาผู้เสียหายสากล"

มติดังกล่าวยืนยันถึงความจำเป็นในการกำจัดและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การล่วงละเมิดและสร้างความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบต่อเด็ก รวมทั้งส่งเสริมศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้เสียหาย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

มตินี้ขอเชิญชวนประเทศสมาชิก องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมถือปฏิบัติให้วันนี้ในทุกปีเป็นวันป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กสากล


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)