งาน CIFTIS สะท้อนความมุ่งมั่นการเปิดประเทศของจีน (2)

2022-11-09 15:55:52 | CRI
Share with:

ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกำลังผันผวน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนนับร้อยปีเร่งวิวัฒนาการ สภาพสากลซับซ้อนกันมากขึ้น โลกอยู่ในภาวะทวนกระแสโลกาภิวัตน์ แนวคิดอนุรักษ์นิยม แนวคิดเอกภาคีนิยมมากขึ้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลกอ่อนแอลง การส่งเสริมการไปมาหาสู่กันด้านการค้าให้คล่องตัว ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการบริการมีบทบาทสำคัญยิ่งกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนประเทศต่างๆต่อการมีชีวิตที่ดีงาม

บริษัทบ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัดได้เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ระหว่างวิสาหกิจของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนต่อเนื่องกันมา 3 ครั้งแล้ว และได้ขยายตลาดจีน แบ่งปันผลสำเร็จจากมาตรการลงลึกการเปิดประเทศของจีนอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน และกลายเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากงานนี้ด้วย

นางสาววรรณา ลอลือเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัดกล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสเชื่อมโยงเข้ากับตลาดจีนอย่างกว้างขวางผ่านแพลตฟอร์มงานCIFTIS รัฐบาลและคนไทยต่างให้ความสำคัญอย่างสูงกับงานนี้ ทุกปีล้วนมีผู้แทนจากรัฐบาลและวิสาหกิจร่วมงาน เราเชื่อว่า งาน CIFTIS จะช่วยให้เราก้าวสู่จีนและโลกเร็วขึ้น

เสียงของวิสาหกิจไทยที่ร่วมงานสะท้อนให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน และแรงดึงดูดใจของตลาดใหญ่ของจีน เหล่านี้ล้วนมาจากความมุ่งมั่นของจีนในการยืนหยัดเปิดประเทศอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด

ประตูของจีนจะไม่ปิดและมีแต่เปิดกว้างมากขึ้นทุกที จากงานแคนตันแฟร์กว่างโจว งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนจนถึงงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน จีนใช้ปฏิบัติการจริงมาโดยตลอด สร้างระบบใหม่ด้านเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างในระดับสูงอย่างแข็งขัน โดยจีนจะยกระดับการเปิดประตูการค้าภาคบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างโครงสร้างใหม่ด้านการพัฒนา ผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง และแสดงข้อได้เปรียบของตลาดขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง แบ่งปันผลกำไรจากตลาดกับทั่วโลก


(Bo/Cui)

 

 

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)