รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจมาสู่อาเซียน

2022-11-14 10:23:18 | CRI
Share with:

รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3  ธันวาคม ค.ศ. 2021 มีระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร จากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน มายังกรุงเวียงจันทน์ของสปป.ลาว

ขณะเดียวกัน มีโครงการความร่วมมือต่างๆ ระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนหลายโครงการ เช่น จีนสนับสนุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางรถไฟให้กับลาวเป็นเวลา 2 ปี โดยส่งบุคลากรชาวลาวไปศึกษาเทคโนโลยีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเมืองคุนหมิง

ผู้เข้ารับการอบรมบอกว่า ได้เรียนรู้ทั้งภาษาจีนและเรียนรู้เรื่องรถไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รถไฟจีน-ลาวยังทำให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศในอาเซียน ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา มีปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจีน-ลาว มากกว่า 10 ล้านตัน

ผู้บริหารบริษัทส่งออก บอกว่า นอกจากการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ รถไฟจีน-ลาวยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งลงร้อยละ 30 ทำให้การส่งออกเติบโตอย่างมากและบริษัทยังได้ตั้งสาขาที่ประเทศลาวด้วย

โดยสินค้าที่จีนส่งออกมีกว่า 1,200 รายการ เช่น ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้ ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยัง ไทย เมียนมาร์ กัมพูชาและมาเลเซีย

จารุวรรณ อุดมทรัพย์ นักวิจัยด้านการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศไทย กล่าวว่า รถไฟสายนี้สร้างโอกาสให้กับประเทศในภูมิภาคอย่างมาก เช่นประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้สด ข้าว ไปยังจีน  ขณะเดียวกันสินค้าจีนจํานวนมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นที่ต้องการก็ถูกส่งไปทั่วภูมิภาคอาเซียนเช่นกัน

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)