ประชุมอินเทอร์เน็ตโลก 2022 เสริมความเสมอภาคบริการสาธารณะ

2022-11-15 13:27:50 | CMG
Share with:

การแถลงข่าวเปิดตัวสมุดปกน้ำเงินของการประชุมอินเทอร์เน็ตโลกปี 2022 ได้จัดขึ้นที่เมืองอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง 

หลังจากเมื่อหลายปีที่ผ่านมาระดับความเป็นดิจิทัล การใช้อินเทอร์เน็ต และความอัจฉริยะในด้านการบริการสังคมของจีนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังส่งเสริมให้การบริการสาธารณะมีความเสมอภาคและทั่วถึง

จวบจนปลายปี 2021โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจีนมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 100% เด็กจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาไม่ต่างกับเมืองใหญ่ ด้วยการไลฟ์บนโทรศัพท์มือถือ

กระทั่งเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา จีนได้สร้างโรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1,700 แห่ง การรักษาพยาบาลทางไกลได้ครอบคลุมมากกว่า 90% ของเมืองและอำเภอทั่วประเทศจีน

นอกจากนี้ 452 เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้เสร็จสิ้นการปรับปรุงสำหรับผู้สูงวัยและผู้พิการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ 

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)