ปธน.สี จิ้นผิงและภริยาเข้าเฝ้าฯ ในหลวง-พระราชินี

2022-11-19 16:23:09 | CMG
Share with:

ค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โปรดเกล้าฯให้คณะผู้นำ ผู้แทนเอเปค และแขกพิเศษพร้อมด้วยคู่สมรส เข้าเฝ้าฯ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วม ซึ่งรวมถึงผู้นำจีนปธน.สี จิ้นผิงและภริยามาดามเผิง ลี่หยวน

นายสี จิ้นผิงกราบทูลว่า จีนไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดี และหุ้นส่วนที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ผ่านลมผ่านฝน และได้รับการพัฒนาขึ้นในยุคสมัยใหม่ ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและไทย จีนยินดีที่จะร่วมกับไทยเชิดชูไมตรีจิตอันพิเศษ “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ร่วมกันสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน และเขียนบทใหม่แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า ขอชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทรงสนับสนุนและใส่พระทัยในมิตรภาพจีนไทยมายาวนาน ทรงแสดงบทบาทอันพิเศษและสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  ประเทศจีนได้ก้าวสู่สังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านแล้ว และกำลังผลักดันความทันสมัยแบบจีน  ยินดีถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยไปเยี่ยมเยือนจีน จีนยินดีที่จะสนับสนุนโครงการในพระบรมราชูปถัมและโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆของไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านบุคลากร วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยวและอื่นๆ ยินดียิ่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเปคด้วยความสำเร็จราบรื่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า เป็นเกียรติมากที่ปธน.สี จิ้นผิงและภริยามาเยือนประเทศไทย ภายใต้การนำที่ชาญฉลาดของปธน.สี จิ้นผิง จีนนับวันเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ปธน.สี จิ้นผิงประสบผลงานยอดเยี่ยมในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะในด้านการขจัดความยากจนและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ขอแสดงความชื่นชมยิ่ง  พระองค์เคยเสด็จฯเยือนจีนหลายครั้ง ได้สัมผัสกับขุนเขาสายน้ำที่สวยงาม ความมีชีวิตชีวาและมนต์เสน่ห์ ตลอดจนการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศจีนด้วยตนเอง หวังว่าจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนประเทศจีนอีกครั้ง “ไทยจีนมิใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกัน” ไทยยินดีกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


Ying/LR/Cui


  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)