จีนเร่งสร้างระบบนิเวศเอื้อการผลิตปัญญาประดิษฐ์-เทคโนโลยีอัจฉริยะ

2022-11-24 17:48:31 | CMG
Share with:

ที่การประชุมการผลิตปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน กล่าวว่า การผลิตแบบอัจฉริยะของจีนได้เข้าสู่ช่วงประดิษฐ์คิดสร้างอย่างมีระบบและประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้งหลังจากช่วงการทดลองแล้ว

นายซิน กั๋วปิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่า ต่อจากนี้ จะเร่งการสร้างภาวะนิเวศการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ สร้างเวอร์ชั่นใหม่ของการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยรวมถึงเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ สร้างระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เร่งการบุกเบิกวิจัยเทคโนโลยีแกนหลัก ยกระดับการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ สร้างระบบการผลิตที่มีคุณภาพสูง ผลักดันการพัฒนาใหม่ในด้านการผลิตเครื่องจักร ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและแนวทางการแก้ปัญหาระบบ เสริมความแข็งแกร่งทางพื้นฐานดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้ที่มีมาตรฐานสูง สร้างโรงงานอัจฉริยะและห่วงโซ่อุปทานที่เกิดพลวัตรสูง ผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลส่งเสริมให้สร้างเขตสาธิตการผลิตเทคโนโลยีอัจฉริยะ


Ying/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-11-2565)