จีนสนับสนุนทางการเงินเพื่อการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีเสถียรภาพ

2022-11-25 14:19:14 | CMG
Share with:

ธนาคารประชาชนจีน คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยของจีน ประกาศจะให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีเสถียรภาพด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรมหลายฉบับ เพื่อให้การสนับสนุนแก่ความต้องการซื้อบ้านเพื่อการอาศัยของประชาชน และการรวบรวมเงินทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์

คำประกาศดังกล่าวครอบคลุมหลายด้าน รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพการรวบรวมเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญกับความลำบากอย่างแข็งขัน คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บริโภคทางการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ ปรับนโยบายบริหารวงเงินจำนวนหนึ่งอย่างเหมาะสม และเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการเช่าบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การประกาศเช่นนี้จะมีอิทธิพลทางบวกที่สำคัญต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน


Ying/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)