จีนติดตามมาตรการสนับสนุนและควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ฝ่าฝืนหลักขององค์การการค้าโลก

2022-11-27 16:44:19 | CMG
Share with:

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน คณะมนตรีพาณิชย์ องค์การการค้าโลกจัดการประชุมอย่างเป็นทางการที่กรุงเจนีวา ในที่ประชุมคณะผู้แทนจีนกล่าวคำปราศรัยเป็นเวลา 40 นาที ในประเด็นสหรัฐฯ ออกญัตติผ่อนคลายเงินเฟ้อ โดยมีมาตรการต่างๆ หลายประการเกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นการค้า การให้เงินอุดหนุนที่ไม่เที่ยงธรรม มาตรการทำลายห่วงโซ่การผลิตและอุปทานกึ่งตัวนำของโลก เปิดเผยมาตรการสหรัฐฯ ไม่สอดคล้องกับหลักการขององค์การการค้าโลก ฝ่าฝืนกฎหมายสากลและทำลายห่วงโซ่ราคาสินค้าโลก ดึงดูดความสนใจจากฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง

คณะผู้แทนจีนชี้ว่านโยบายสหรัฐฯ จะก่อให้เกิดการแข่งขันในการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่กีดกันทางการค้า ทำให้เกิดความเสี่ยงข้อขัดแย้งมากขึ้นระหว่างสมาชิกองค์การการค้าโลก ส่งผลกระทบต่อความพยายามของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ


Bo/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)