จีนเปิดแพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสารและการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลแห่งชาติจีน

2022-11-28 15:57:59 | CMG
Share with:

ที่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน จัดพิธีเปิดแพลตฟอร์มบริการทางข้อมูลข่าวสารและการประยุกต์ใช้ทางการสำรวจระยะไกลแห่งชาติจีนรวมทั้งศูนย์ความร่วมมือนานาชาติด้านข้อมูลข่าวสารและการประยุกต์ใช้ดาวเทียมแห่งสำนักงานการบินอวกาศแห่งชาติจีน

โดยจะเสริมศักยภาพการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลในภาพรวมของจีนด้วยการสร้างสรรค์ระบบบริการการแบ่งปันทรัพยากรและการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลแบบรวมศูนย์ระดับชาติ ผลักดันการร่วมกันสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้พัฒนายิ่งขึ้น 

แพลตฟอร์มจะเปิดช่องทางสำหรับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร สร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานของการเชื่อมต่อทรัพยากรและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารการประยุกต์ใช้ทรัพยากรการบินอวกาศโดยรวมและการรับมือกรณีฉุกเฉิน การบรรเทาภัยพิบัติและการกู้ภัยอย่างมีระบบ ส่งเสริมให้การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มแบบข้ามเขต ข้ามหน่วยงานและข้ามภูมิภาคให้พัฒนาด้วยคุณภาพสูง 

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)