ปักกิ่งปรับมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด-19

2022-11-28 14:36:14 | CMG
Share with:

เกี่ยวกับความสนใจและความกังวลต่อการรับมือกับโควิด-19 ของประชาชนในขณะนี้ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวขณะแถลงข่าวสถานการณ์ป้องกันควบคุมโรคระบาดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนว่า จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมให้ถูกหลักวิทยาศาสตร์ เพิ่มความเหมาะสมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเฉพาะเจาะจงกับผล ยับยั้งสถานการณ์การระบาดให้ได้โดยเร็วพยายามลดผลกระทบที่มีต่อระเบียบการผลิตและการดำรงชีวิตที่เป็นปกติของคนปักกิ่ง

นายเสว์ เจี้ยนเหอ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกรุงปักกิ่ง โฆษกรัฐบาลกรุงปักกิ่งระบุว่าเขตบริหารต่างๆ ต้องยืนหยัดหลักการตรวจกรดนิวคลิอิกที่สมเหตุสมผลและเป็นระเบียบ เพื่อให้ประชาชนใช้บริการอย่างสะดวกในจุดตรวจที่อยู่ใกล้ตัว ประสานงานการกระจายตำแหน่งของจุดตรวจจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ และเวลาบริการตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงกระบวนการ “จัดเก็บ-นำส่ง-ตรวจผล-ประกาศ-ยืนยัน” เพิ่มทั้งความเร็ว คุณภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ คัดกรอง และตามหาผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก จำเป็นต้องจัดการขณะรับแจ้ง ควบคุมพื้นที่และบุคคลที่มีความเสี่ยงตั้งแต่แรก ขณะเดียวกันกวดขันบริหารจุดรับรองการกักตัวกับโรงพยาบาลชั่วคราว พยายามเพิ่มความเร็วในการสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวอย่างเต็มกำลัง ประสานการเตรียมการทั้งฮาร์ดแวร์ วัตถุสิ่งของกับบุคลากรให้ดี ปรับปรุงเงื่อนไขของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทั้งน้ำ ไฟฟ้า ห้องสุขา ฮีตเตอร์ เป็นต้น เพิ่มขีดการประสานช่วยเหลือกันระหว่างทีมงานบริการต่างๆ เพิ่มความสามารถด้านการให้บริการกับผู้ติดเชื้อ

นายหวัง ต้ากว่าง ผู้รับผิดชอบสำนักงานการป้องกันควบคุมโรคระบาดในชุมชนของทีมงานผู้นำงานป้องกันควบคุมโควิด-19 ของกรุงปักกิ่งกล่าวเน้นว่าต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันควบคุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พยายามสร้างหลักประกันด้านการบริการอย่างเต็มที่ รวมทั้งการแยกพื้นที่ความเสี่ยงตามหลักวิทยาศาสตร์ ห้ามใช้รั้วปิดวัตถุของแข็งขัดขวางช่องทางดับเพลิง ประตูตึกคอนโด และประตูเข้าออกชุมชนเป็นอันขาด 

สำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูง ปฏิบัติงานในลักษณะ “ไม่ต้องออกนอกบ้าน มีพนักงานเข้ามาให้บริการถึงบ้าน” เมื่อเผชิญกับกรณีพิเศษ เช่น ไปหาหมอ หลีกเลี่ยงอันตรายกับความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน หรือการรักษาพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต ฯลฯ ต้องประกันให้เดินทางเข้าออกอย่างราบรื่น สำหรับพื้นที่มีเงื่อนไขพร้อมสำหรับยกเลิกการปิดล็อค ควรยกเลิกมาตรการทันทีให้ได้ทุกพื้นที่ ใช้มาตรการป้องกันควบคุมชั่วคราวตามมาตรฐานและเป็นระเบียบ ออกใบแจ้งแก่ประชาชนก่อน พยายามอธิบายให้เข้าใจและให้หลักประกันด้านบริการให้ดี โดยกำหนดเวลาควบคุมชั่วคราวให้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง พยายามทำงานดูแลชาวบ้านที่ต้องกักตัวในบ้าน จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ประกันข้าวของเครื่องใช้การดำเนินชีวิตโดยเฉพาะ สำหรับบุคคลที่ครบวาระกักตัวในสถานที่รับรองและคนไข้ที่หายแล้ว ต้องอนุญาติให้เข้าชุมชน ห้ามใช้ข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้นปฏิเสธ สำหรับแพทย์พยาบาลที่ให้บริการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและพนักงานประกันที่จัดอยู่ใน “บัญชีรายชื่อสีขาว” ต้องอนุญาติให้เข้าออกพื้นที่ความเสี่ยง เพราะพวกเขาถือใบอนุญาตกับผลตรวจกรดนิวคลิอิกเป็นลบ


LF/bo/cui 

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)