บทวิเคราะห์ : ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีน

2022-11-30 15:05:59 | CMG
Share with:

ปัจจุบัน  จีนได้บรรลุสังคมแบบพอกินพอใช้แล้ว และกำลังมุ่งสู่ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์  รายงานของสมัชชาครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากำหนดไว้ว่า  ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนเป็นความทันสมัยของประชากรจำนวนมหาศาล  เป็นความทันสมัยที่ประชาชนทั้งปวงมั่งคั่งขึ้นร่วมกัน  เป็นความทันสมัยที่หลอมรวมทั้งอารยธรรมทางวัตถุกับอารยธรรมทางจิตวิญญาณ  เป็นความทันสมัยที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  และเป็นความทันสมัยที่มีการพัฒนาอย่างสันติ

ความทันสมัยโดยทั่วไปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกของสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม  ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจที่ทันสมัย  จากสังคมดั้งเดิมสู่สังคมที่ทันสมัย  จากอารยธรรมดั้งเดิมสู่อารยธรรมทันสมัย  โดยความทันสมัยจะซึมเข้าสู่ความคิดและวัฒนธรรมรวมทั้งด้านต่าง ๆ ของมนุษย์   ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรมและการคัดเลือก จนถึงปัจจุบัน  ทั่วโลกมีประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยไม่เกิน 30 ประเทศ ครอบคลุมจำนวนประชากรไม่เกิน 1,000 ล้านคน

ความทันสมัยของจีนมีทั้งเอกลักษณ์ดังกล่าวและก็ยังมีอัตลักษณ์ของจีน  จีนพิจารณาจากสภาพความจริงของตน และตั้งเป้าว่าจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  กระตุ้นความกระตือรือร้นของประชากรจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น  โดยตั้งเป้าให้ประชากร 800 ล้านคนมีรายได้ปานกลาง ในอีก 15 ปีข้างหน้า  การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจด้วย นอกจากจะให้ครอบครัวต่าง ๆ เหลือกินเหลือใช้  หากยังจะให้ทุกคนมีทักษะมารยาททางสังคม เรียนรู้การให้เกียรติและมีสามัญสำนึก  ที่นอกจากจะมีความเจริญทางวัตถุแล้วยังยกระดับจิตใจและยกระดับสามัญสำนึกของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

จีนจะดำเนินการพัฒนากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยจะยึดมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน  และยึดมั่นการอนุรักษ์มาก่อน โดยให้การผลิต  การใช้ชีวิต  และคุ้มครองระบบนิเวศพัฒนาไปพร้อมกัน    เพื่อสร้างสรรค์จีนให้สวยงามยิ่งขึ้นตามแนวคิด “ท้องฟ้าเป็นสีคราม  พื้นดินเป็นสีเขียว  และน้ำใสสะอาด”  นอกจากนี้จีนจะเดินตามหนทางการพัฒนาที่สันติ  ซึ่งต่างกับบางประเทศที่ทำสงคราม  สร้างอาณานิคม และปล้นสะดมเพื่อบรรลุความทันสมัย  จีนจะสร้างความทันสมัยพร้อมกับการปกป้องสันติภาพและการพัฒนาของโลก 

อันดับแรกของการสร้างสรรค์ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนคือ  การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  แต่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ  การสร้างนวัตกรรม  และการแข่งขัน  ดังนั้นจีนจึงวางแผนจะบรรลุความทันสมัยเป็น 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนแรกคือ  ระหว่างปี 2020-2035 จะบรรลุสังคมนิยมที่ทันสมัยในขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2 คือ  ระหว่างปี 2035-2050 จะพัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็ง 

กล่าวสรุปแล้ว  ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนเป็นรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่จีนมุ่งสู่การเปิดกว้างและดำเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  เพื่อการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากนี้  ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนยังเป็นทางเลือกใหม่ของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่จะเร่งการพัฒนาพร้อมกับการคุ้มครองความเป็นเอกราชและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว


YING/ZHOU

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)