ชีวิตอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ของเจียง เจ๋อหมิน

2022-12-03 16:11:16 | CMG
Share with:

เจียง เจ๋อหมิน เป็นผู้นำประเสริฐที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงจากทั่วทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทั่วทั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนและประชาชนจีนทุกชาติพันธุ์ เป็นนักลัทธิมาร์กซ์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักปฏิวัติ นักการเมือง นักการทหาร นักการต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ของชนชั้นกรรมาชีพ นักต่อสู้ตามแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ผ่านการทดสอบมากมาย เป็นผู้นำอันยอดเยี่ยมแห่งภารกิจสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนอันยิ่งใหญ่ แกนนำคณะผู้นำส่วนกลางรุ่นที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นผู้ก่อตั้ง “แนวคิด 3 ตัวแทน”

เจียง เจ๋อหมิน ได้ดำรงชีวิตแห่งการสู้รบอันรุ่งโรจน์ ในกระบวนชีวิตแห่งการปฏิบัตินานกว่า 70 ปี เขามีความเลื่อมใสศรัทธาต่อลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างแน่วแน่มาตลอด มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพรรคและประชาชนอย่างไม่มีสิ้นสุด มุมานะต่อสู้เพื่อภารกิจของพรรคและประชาชนอย่างมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

ภายหลังปิดประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 13 สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศสลับซับซ้อนอย่างมาก สังคมนิยมในโลกเกิดความผันผวนที่รุนแรง เมื่อเผชิญกับความท้าทายอันเข้มงวด เจียง เจ๋อหมินนำคณะผู้นำส่วนกลางของพรรค พร้อมกับประสานกายใจกับสมาชิกทั่วทั้งพรรค ทหารทั่วทั้งกองทัพและประชาชนทุกชาติพันธุ์อย่างแน่วแน่ พิทักษ์ภารกิจอันยิ่งใหญ่แห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน ขับเคลื่อนสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างคุณงามความดีที่คงไว้ตลอดกาล จึงได้รับความรักใคร่สนับสนุนจากทั่วทั้งพรรคทั่วทั้งกองทัพและประชาชนทุกชาติพันธุ์ และได้รับความชื่นชมสรรเสริญอันกว้างขวางจากประชาคมโลก

ยุคสมัยที่เจียง เจ๋อหมิน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง เขาแสดงความคิดเห็นสำคัญมากมายเกี่ยวกับการป้องประเทศและการสร้างสรรค์กองทัพ บังเกิดแนวคิดเจียงเจ๋อหมินว่าด้วยการป้องกันประเทศและสร้างสรรค์กองทัพ เขาเสนอว่า การสร้างสรรค์ระบบป้องกันประเทศที่มั่นคงนั้น เป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของการสร้างความทันสมัยของจีน

เจียง เจ๋อหมิน นำพาคณะผู้นำส่วนกลางของพรรค รวมพลังสมานสามัคคีเหล่าสมาชิกทั่วทั้งพรรค ทหารทั่วทั้งกองทัพและประชาชนทุกชาติพันธุ์อย่างแน่วแน่ รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างประเทศที่เกี่ยวพันกับอธิปไตยและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศอย่างมีความเชื่อมั่น เหมาะสมและมีพลัง พิชิตความยากลำบากความเสี่ยงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติที่อุบัติขึ้น โดยเฉพาะต้านทานผลกระทบจากวิกฤติการเงินในเอเชียอย่างสำเร็จ เอาชนะงานกู้ภัยน้ำหลากอันร้ายแรงที่เกิดในค.ศ.1998 ประกันการปฏิรูปเปิดประเทศกับการสร้างความทันสมัยทางสังคมนิยมให้เดินหน้าตามทิศทางถูกต้องตลอดเวลา

เจียง เจ๋อหมินตั้งหลัก “แนวคิด 3 ตัวแทน” ที่สำคัญ เป็นการสืบสานต่อยอดและพัฒนาลัทธิมาร์กซ์-เลนิน แนวคิดเหมาเจ๋อตุง และทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง สะท้อนให้เห็นถึงการขอร้องใหม่ของโลกและจีนปัจจุบันต่อการดำเนินงานของพรรคและรัฐบาล เป็นอาวุธทางทฤษฎีอันแข็งแกร่งในการเสริมสร้างและปรับปรุงการสร้างสรรค์พรรค และการผลักดันสังคมนิยมของจีนให้พัฒนาและมีความสมบูรณ์แบบ เป็นการตกผลึกทางสติปัญญาหมู่คณะของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นแนวคิดชี้นำที่พรรคจำเป็นต้องยึดมั่นในระยะยาว เป็นสมบัติอันล้ำค่าของพรรคและประชาชนจีน


LF/yim/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)