เหยา หมิง ได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมบาสเกตบอลจีนอีกครั้ง

2022-12-18 12:31:08 | CMG
Share with:

วันที่ 17 ธันวาคม สมาคมบาสเกตบอลจีนจัดการประชุมออนไลน์ เพื่อเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ เช่นผู้แทนสภาสมาคมบาสเกตบอลจีนครั้งที่ 10 สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ประธาน และรองประธาน ฯลฯ เหยา หมิงในนามของสมาคมบาสเกตบอลจีนประกาศ“แผนพัฒนาห้าปีฉบับที่ 14” ของสมาคมบาสเกตบอลจีน  ที่ประชุมได้ทบทวนและผ่าน"ข้อบังคับของสมาคมบาสเกตบอลจีน" ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ 

โดยที่ประชุมได้เลือกเหยา หมิง เป็นประธานสมาคมบาสเกตบอลรุ่นที่ 10 ของจีน เหยา หมิง เป็นตัวแทนทางกฎหมายของสมาคมบาสเกตบอลจีน ทีมผู้นำใหม่มีโครงสร้างที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีอิทธิพลอย่างมากในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงระดับของการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยและการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น

เสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปและการพัฒนาของบาสเกตบอลจีน

เหยา หมิง ประธานสมาคมบาสเกตบอลจีนรุ่นที่ 10 กล่าวว่าแนวทางของสมาคมบาสเกตบอลจีนจะถูกชี้นำโดยเจตนารมณ์ของสมัชชา 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยึดมั่นในการปฏิรูป เปิดกว้าง สืบทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมพลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถอย่างครอบคลุมในการ "ขับเคลื่อนสังคมทั้งหมดและให้บริการผู้เล่นบาสเกตบอล" พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำภารกิจที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นบาสเกตบอลที่มอบหมายจากพรรคและประชาชน


Bo/Patt/Cui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)