จีนประกาศปฏิญญาหังโจวว่าด้วยการคุ้มครองสืบสาน “กรรมวิธีการผลิตชาดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง”

2022-12-19 19:20:10 | CMG
Share with:

วันที่ 18 ธันวาคม ที่เมืองหังโจว มีการประกาศปฏิญญาหังโจวว่าด้วยการคุ้มครองสืบสาน “กรรมวิธีการผลิตชาดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง” เพื่อก้าวสู่อนาคตใหม่ที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่ “กรรมวิธีการผลิตชาดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นการเปิดหน้าใหม่ในการคุ้มครองและสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ให้สืบสานกรรมวิธีการผลิตชาดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิญญาดังกล่าวระบุว่าควรกระตุ้นพลังการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานการพัฒนา ขยายขอบข่ายภาคการปฏิบัติสู่พื้นที่กว้างขึ้นด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณค่าในยุคปัจจุบัน ปรับระบบกลไกการคุ้มครองให้สมบูรณ์ขึ้น ตลอดจนติดตามและจัดการความเสี่ยงที่อาจมีอยู่ในโครงการคุ้มครองมรดกฯ ดังกล่าวอย่างราบรื่น


(Bo/LING/cai )

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)