ศธ.จีนออกมาตรฐานประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตอนปลายสายสามัญ

2022-01-10 21:24:13 | CMG
Share with:

ศธ.จีนออกมาตรฐานประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตอนปลายสายสามัญ

วันที่ 10 มกราคม กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ออก "แนวทางการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมสายสามัญ" โดยมุ่งมั่นที่จะเอาลดแนวคิดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ "คะแนนเท่านั้น และอัตราสอบเข้าโรงเรียนเท่านั้น" ของโรงเรียนมัธยมตอนปลายสายสามัญ ปรับเปลี่ยนการปฐมนิเทศการประเมินผลที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างจริงจัง เร่งการจัดตั้งระบบการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

"แนวทางการประเมิน" อธิบายมาตรฐานการประเมินคุณภาพการสอนหนังสือของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญใน 5 ด้าน ได้แก่ ทิศทางการสอนหนังสือของโรงเรียน หลักสูตรการสอน การพัฒนาครูอาจารย์ การจัดการของโรงเรียน และการพัฒนานักเรียน

ลดแนวคิดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ "คะแนนเท่านั้น และอัตราสอบเข้าโรงเรียนเท่านั้น" "แนวทางการประเมิน" เสนอให้ใช้อุดมการณ์และคุณธรรม ระดับวิชาการ สุขภาพทางกายและจิต ความรู้ทางศิลปะ แรงงานและการปฏิบัติทางสังคมเป็นเนื้อหาหลักของการประเมิน

Bo/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

张楠