มุมมองจากกระทรวงพาณิชย์จีนในเรื่อง RCEP ที่เริ่มมีผลบังคับใช้จะนำโอกาสสำคัญอะไรมาให้แก่เรา

2022-01-11 09:05:09 | CMG
Share with:

ในวันแรกของปี 2022 ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และเขตการค้าเสรีที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด และศักยภาพการเติบโตมากที่สุดได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

RCEP จะนำมาซึ่งโอกาสอะไรบ้างหลังมีผลบังคับใช้? เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพาณิชย์จีนได้ "ทำเครื่องหมายจุดสำคัญ" ในงานแถลงข่าวของคณะรัฐมนตรีจีน

ใช้นโยบายต่าง ๆ  เช่น การลดภาษี กฎแหล่งกำเนิดสินค้าโดยเร็ว

มุมมองจากกระทรวงพาณิชย์จีนในเรื่อง RCEP ที่เริ่มมีผลบังคับใช้จะนำโอกาสสำคัญอะไรมาให้แก่เรา

นายเหริน หงปิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวว่า ข้อตกลงฉบับนี้เป็น "ก้าวใหม่" ในการเปิดสู่ภายนอกของจีน จีนได้เตรียม 701 มาตรการเพื่อปฏิบัติหน้างานก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลใช้บังคับ

นายหลี่ ซิงเฉียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวว่า "การที่ RCEP มีผลบังคับใช้ตามกำหนดเวลานั้นเป็นโอกาสทางตลาดที่มีคุณค่าและมีกำลังสร้างนวัตกรรมการค้าที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการรักษาเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศในปี 2022"

คำกล่าวนี้ตรงกับความจริง ในบรรดาคู่ค้ารายใหญ่ของจีน อาเซียนอยู่อันดับแรก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่สี่และห้าตามลำดับ

"RCEP เป็นผลดีต่อการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์โดดเด่นของจีน" นายอวี๋ เปิ่นหลิน ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวเช่นนี้ ยกตัวอย่างเช่นจีนและญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีครั้งแรก ภาษีศุลกากรลดลงอย่างมากในหลายรายการ ทั้งสองฝ่ายได้ลดอัตราภาษีในแขนงต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเบา และสิ่งทอ รวมทั้งสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2022 57% ของการส่งออกของจีนไปยังญี่ปุ่นจะมีภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ทันที ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายการค้าอย่างเห็นได้ชัด

เขากล่าวด้วยว่า กฎการสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าของ RCEP ได้ลดข้อกำหนดในการให้สินค้าได้ลดหย่อนภาษี และจะสนับสนุนให้ผู้ผลิตใช้วัสดุดั้งเดิมในภูมิภาคมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ภูมิภาคนี้สร้างห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ใกล้ชิดและยืดหยุ่นมากขึ้น "การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ขั้นกลางของจีนจะได้รับประโยชน์ และการส่งออกผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ เช่น วัตถุดิบสิ่งทอ ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นอีก"

เพิ่มแรงดึงดูดใจการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการเปิดสู่ภายนอกในระดับสูง

RCEP ไม่ได้เป็นเพียงข้อตกลงการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น หากยังเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุม ทันสมัย คุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ร่วมกัน

ความครอบคลุมของข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นจากข้อตกลงนี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการค้าสินค้าเท่านั้น หากยังรวมถึงการเข้าถึงการค้าภาคบริการและการลงทุนด้วย เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา อีคอมเมิร์ซ และสาขาอื่น ๆ

นายเหริน หงปิน กล่าวว่า “การที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้จะให้กำลังสนับสนุนอย่างมากแก่การสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ จะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงและสะพานเชื่อมวงจรคู่ในประเทศและต่างประเทศของจีน ทำให้ตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งทรัพยากรสองแห่งเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น”

นายอวี๋ เปิ่นหลิน กล่าวว่า RCEP จะส่งเสริมการเติบโตของการลงทุนร่วมกันระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอื่น ๆ “ในด้านการค้าภาคบริการทุกฝ่ายได้ให้คำมั่นสัญญาแบบเปิดกว้างในระดับสูง ในด้านการลงทุนทุกฝ่ายได้รับรองรูปแบบของรายการต้องห้ามและการอนุมัติให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนง่ายขึ้น โดยได้ยกระดับความโปร่งใสของนโยบายที่เกี่ยวข้อง”

หลังจาก RCEP มีผลบังคับใช้ คำมั่นสัญญาด้านสินค้า บริการ และการลงทุนจะปฏิบัติพร้อมกัน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนได้รับการประกันจากมาตรการ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานคาดว่าจะผสมผสานมากขึ้น รวมทั้งการลงทุนในภูมิภาคคาดว่าจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

"จีนมีอุตสาหกรรมที่หลากหลายรอบด้าน ความสามารถในการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการผลิตสูง มีศักยภาพในการดึงดูดบริษัทในและต่างภูมิภาคให้มาลงทุนในจีน" นายอวี๋ เปิ่นหลิน กล่าว

เร่งการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะและเพิ่มการฝึกอบรบริษัทต่าง ๆ

เพื่อเตรียมรองรับการมีผลบังคับใช้ของ RCEP ประเทศและบริษัทที่เกี่ยวข้องต่างพยายามเตรียมตัว

มุมมองจากกระทรวงพาณิชย์จีนในเรื่อง RCEP ที่เริ่มมีผลบังคับใช้จะนำโอกาสสำคัญอะไรมาให้แก่เรา

บริษัทเหมิ่ยเจียจากมณฑลซานตงเป็นบริษัทแปรรูป ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตลาดหลักของบริษัทนี้ นายโก เสี่ยวหวา รองประธานบริหารบริษัทฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า RCEP ที่มีประสิทธิภาพจะนำ "โอกาสในการพัฒนาที่ไม่เคยมีมาก่อน" มาสู่บริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการค้า-ศุลกากรได้มายังบริษัทเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการลดภาษี และกฎแหล่งกำเนิด เป็นต้น

จากข้อมูลพบว่า เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ จับโอกาสที่ RCEP นำมาให้ได้โดยเร็วที่สุด หน่วยงานรัฐบาลด้านการค้า ศุลกากร และด้านต่าง ๆ ได้จัดการฝึกอบรมกว่า 1,000 ครั้งทั่วประเทศจีน

"เราต้องใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการเปิดตลาดให้เป็นประโยชน์และขยายผลที่ได้จากกฎแหล่งกำเนิดสินค้าสะสม" นายหลี่ ซิงเฉียน กล่าวเช่นนี้

เว็บไซต์ทางการกระทรวงพาณิชย์จีนได้จัดทำหน้าย่อยเกี่ยวกับการบริการการค้าเสรีของจีนเป็นพิเศษ โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก เช่น ข้อความภาษาจีนและภาษาอังกฤษของข้อตกลง RCEP เอกสารการฝึกอบรมและการตีความนโยบาย ทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษีพิเศษของประเทศสมาชิก RCEP ได้ด้วย

นายเหริน หงปิน กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จีนจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ของท้องที่ต่างๆ เพื่อติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ แนะนำท้องที่ต่าง ๆ ออกมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่น เพื่อให้บริษัทการค้าต่างประเทศสามารถได้รับกำไรจากนโยบายการเปิดสู่ภายนอกและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ในเร็ววัน

Tim/Lei/Lu

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)

陆永江