‘สี จิ้นผิง’ลงนามคำสั่งออก "ระเบียบว่าด้วยการทดสอบและประเมินยุทโธปกรณ์ทางทหาร”

2022-02-13 15:58:19 | CMG
Share with:

‘สี จิ้นผิง’ลงนามคำสั่งออก "ระเบียบว่าด้วยการทดสอบและประเมินยุทโธปกรณ์ทางทหาร”

ระเบียบดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 โดยบทบัญญัติฉบับนี้มี 11 บท 56 ข้อ กำหนดขึ้นตามหลักการที่มุ่งหน้าสู่กองทัพและการสู้รบจริง ปรับปรุงกลไกบริหารงานทดสอบและประเมินยุทโธปกรณ์ทางทหารภายใต้ระบบใหม่และการจัดการใหม่ เน้นการทดสอบยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับการสู้รบจริง ปรับกระบวนการทดสอบและประเมิน สร้างห่วงโซ่การทำงานที่ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพ การประเมินสถานะการทำงาน การซ้อมรบ การประกอบ และการทดสอบระหว่างใช้งาน ปฏิบัติตามแนวโน้มการพัฒนาให้อุปกรณ์มีความเป็นสารสนเทศและอัจฉริยะ

ปรับปรุงรูปแบบการทดสอบและประเมิน ปรับปรุงระบบการทำงานที่ใกล้เคียงกับการสู้รบจริง นโยบายยืดหยุ่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

Tim/LR/Cui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)

刘榕