ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : กำลังขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

2022-02-25 15:37:34 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : กำลังขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียประกาศรายงานหลังพบการระบาดของโควิด -19 ว่า การส่งออกที่แข็งแกร่งของจีนทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้าและห่วงโซ่มูลค่าภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไม่อ่อนลง

สำหรับรายงานดังกล่าว นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวว่า การที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกระชับความร่วมมือทางการค้าภายในภูมิภาคนั้นมีความเหนือกว่าของตนและพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง

นายเกา เฟิง กล่าวว่า “พร้อมไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจพัฒนาลงลึกยิ่งขึ้น เงินทุน เทคโนโลยี และแรงงานหมุนเวียนเร็วยิ่งขึ้น ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกลายเป็นเขตที่มีพลังการเติบโตและศักยภาพการพัฒนามากที่สุดในโลกหลังเกิดการะบาดของโควิด-19 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิกให้การสนับสนุนต่อกัน การไปมาหาสู่ทางการค้านับวันยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น ความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตลึกซึ้งยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาอันแข็งแกร่งและกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก”

(Tim/Lin/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

  • เกาะกระแสจีน (27-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-05-2566)

林钦亮