กห.จีนเน้นภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไม่ใช่สนามต่อกรของเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์

2022-02-25 18:02:57 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

กห.จีนเน้นภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไม่ใช่สนามต่อกรของเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์

ในงานแถลงข่าวที่กระทรวงกลาโหมจีนจัดขึ้นเป็นประจำเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พันเอกพิเศษ ถาน เค่อเฟย โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน ระบุว่า ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไม่ใช่สนามต่อกรงัดข้อของเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ การบังคับให้สร้างสรรค์หรือดัดแปลงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วยอำนาจของตนเพียงลำพังฝ่ายเดียว ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนั้น เป็นความคิดป่าเถื่อนและขาดความรู้ขั้นพื้นฐาน ปัญหาไต้หวันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สำคัญที่สุดของจีนจึงย่อมไม่อนุญาตให้กลุ่มอิทธิพลใด ๆ จากภายนอกเข้ามาก้าวก่าย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สหรัฐฯ ประกาศแถลงรายงาน “ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ” ไม่เพียงแต่โฆษณาชวนเชื่อ “จีนเป็นภัยคุกคาม” ด้วยเนื้อหาสาระมากมายก่ายกองเท่านั้น หากยังป่าวร้องอีกว่าสนับสนุนทางการไต้หวันเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันประเทศ พันเอก ถาน เค่อเฟย กล่าวต่อการนี้ว่า “รายงานฉบับดังกล่าวของสหรัฐฯ ใช้ความพยายามป่าวร้องภัยคุกคามของประเทศอื่น ๆ เป็นข้ออ้าง เพื่อตั้งวงล้อมวงเล็กหรือกลุ่มคณะในลักษณะวงปิดขจัดอิทธิพลของคนอื่นแต่เรียกร้องให้ผลักดันเสรีภาพและเปิดตัวสู่ภายนอก ความเจริญรุ่งเรืองกับความมั่นคงปลอดภัย จึงสรุปได้ว่ารายงานฉบับนี้มีตรรกะผิดพลาดและไม่ชอบด้วยเหตุผล การใช้แนวคิดสงครามเย็นอันเก่าแก่เป็นปฏิปักษ์ต่อคำมั่นสัญญาและความปรารถนาที่กำหนดไว้อยู่ในแนวคิดนั้น ย่อมไม่มีทางทำให้ผู้คนทั่วไปเชื่อถือและยอมรับ เพราะถ้าลอกสีน้ำมันชั้นนอกออกมา หน้าตาแท้จริงของเจ้าตัวก็จะปรากฏขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นั่นก็คือยับยั้งการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศอื่นและคุ้มครองอำนาจการครองความเป็นใหญ่ของตน”

พันเอกพิเศษ ถาน เค่อเฟย ระบุว่า ความหลากหลายและความกลมกลืน เป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สิ่งที่ประชาชนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ร่วมกันปรารถนาให้เกิดก็คือ การเปิดตัวสู่ภายนอกและความกลมกลืนสมานฉันท์ ไม่ใช้การคับแคบและปิดตัว การบังคับให้สร้างสรรค์หรือดัดแปลงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วยอำนาจของตนเพียงลำพังฝ่ายเดียว ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นเป็นความคิดป่าเถื่อนและขาดความรู้ขั้นพื้นฐาน

เขาเน้นว่า “พวกเราเร่งรัดประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทำตัวสอดรับกับการพัฒนาอย่างสันติ ดำเนินความร่วมมือเพื่อได้ประโยชน์ร่วมกัน แบกรับความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองภายในภูมิภาค ขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้ก้าวหน้าเป็นขุมพลังแห่งความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ไม่ตกเป็นสนามต่อกรงัดข้อของเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์”

โฆษกผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่า รายงานของสหรัฐฯ มีเนื้อหาเชิงลบเกี่ยวโยงกับปัญหาไต้หวัน เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างรุนแรง ฝ่าฝืนหลักการจีนเดียว รวมทั้งบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง จีนคัดค้านต่อการนี้อย่างเด็ดขาด

เขากล่าวเน้นว่า ทางการไต้หวันที่นำโดยพรรคหมินจิ้นอ้างกลุ่มอิทธิพลภายนอกมาวางใหญ่ มุ่งใช้ทุกวิถีทางแสวงหา “การเป็นเอกราช” มาท้าทาย ยกระดับการเป็นปฏิปักษ์ระหว่าง 2 ฝั่งช่องแคบไต้หวัน นี่คือภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความสุขของพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวัน

เขาอธิบายว่า “กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้จัดสรรกำลังทหารหลายเหล่าทัพในน่านฟ้าและน่านน้ำโดยรอบเกาะไต้หวัน พร้อมจัดส่งเครื่องบินและเรือรบไปปฏิบัติการลาดตระเวนน่านฟ้าและน่านน้ำจนกลายเป็นหน้าที่ประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ทำลายเจตนาอำนาจบาตรใหญ่ ระงับพฤติกรรมให้ไต้หวันเป็นเอกราช การพิทักษ์ชายแดนและคุ้มครองแผ่นดิน เป็นหน้าที่ที่มิอาจปฏิเสธได้ ในเมื่อการท้าทายจากกลุ่มอิทธิพลที่มุ่งให้ไต้หวันเป็นเอกราชอย่างไม่หยุดยั้ง ปฏิบัติการของกองทัพจีนเพื่อพิทักษ์อธิปไตยตลอดจนบูรณภาพเหนือดินแดนแห่งชาติก็ย่อมไม่มีทางหยุดยั้งหรือสิ้นสุดลง”

TIM/LF/CUI

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

鲁峰