เอกสารหมายเลข 1 คกก.กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นรักษาเส้นตายไม่ให้กลับสู่ภาวะยากจนเด็ดขาด

2022-02-27 15:59:40 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เอกสารหมายเลข 1 คกก.กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นรักษาเส้นตายไม่ให้กลับสู่ภาวะยากจนเด็ดขาด

ปี 2022 เป็นปีสำคัญแห่งการตอกย้ำ เสริมสร้าง ขยายตัว และเชื่อมโยงระหว่างผลงานการหลุดพ้นความยากจนด้วยการมุมานะต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากลำบากกับการสร้างความรุ่งเรืองในเขตชนบท เอกสารหมายเลข 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ประกาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบุว่า จำต้องรักษาเส้นตายไม่ให้เกิดการกลับคืนสู่ภาวะยากจนอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งตั้งกลไกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้มีฐานะลำบากเสี่ยงต่อการกลับคืนสู่ภาวะยากจน และปรับปรุงกลไกนี้ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชากรที่หลุดพ้นความยากจนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการสนับสนุนอำเภออันเป็นเป้าหมายที่ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นสำคัญของโครงการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในหมู่บ้านชนบทและเขตรองรับผู้อพยพย้ายถิ่นให้ตั้งหลักแหล่งใหม่ ผลักดันนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือให้ลงสู่เขตพื้นที่หลุดพ้นความยากจนและปฏิบัติตามให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารหมายเลข 1 คกก.กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นรักษาเส้นตายไม่ให้กลับสู่ภาวะยากจนเด็ดขาด

เอกสารหมายเลข 1 เสนอว่า จะขับเคลื่อนเขตพื้นที่ขจัดความยากจนให้สำเร็จอาศัยการพัฒนาตอกย้ำผลงานการหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการมุมานะต่อสู้เพื่อเอาชนะความลำบากยากยิ่ง ทำให้ประชาชนที่หลุดพ้นจากความยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

TIM/LF/CUI

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-06-2565)

林钦亮