รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประกาศแถลงการณ์ติดตามสถานการณ์ยูเครน

2022-02-28 15:10:08 | CRI
Share with:

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประกาศแถลงการณ์ติดตามสถานการณ์ยูเครน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศของไทยประกาศแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน โดยระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่ผันผวนและความขัดแย้งในยูเครน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอย่างสูงสุด และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหารือผ่านทุกช่องทาง รวมถึงช่องทางการทูต เพื่อควบคุมสถานการณ์ ลดความตึงเครียด และแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญาไมตรีความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเชื่อว่ายังคงมีพื้นที่สำหรับการหารืออย่างสันติเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ลุกลามจนอยู่เหนือการควบคุม เพื่อให้สันติภาพ ความมั่นคง และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวดำรงอยู่ต่อไป จึงนับเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่จะยึดมั่นหลักการของการเคารพซึ่งกันและกันในอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและสิทธิที่เท่าเทียมกันของทุกชาติ

Bo/Chu/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

韩楚