กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยสถิติด้านการศึกษา

2022-03-01 14:28:31 | CRI
Share with:

กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยสถิติด้านการศึกษา

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  วันที่ 1 มีนาคม  กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ประกาศข้อมูลสถิติด้านการศึกษาปี 2021  ว่าปี 2021 ทั่วประเทศจีนมีโรงเรียนระดับและประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 529,300 แห่ง  จำนวนนักเรียนและนักศึกษา 291 ล้านคน  ครูอาจารย์ 18,443,700 คน  ระยะเวลาเข้ารับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานโดยเฉลี่ยคิดเป็น 10.9 ปี

สถิติยังแสดงว่า  จีนมีโรงเรียนอนุบาลรวม 294,800  แห่ง  จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาล คือ 48,052,100 คน  อัตราเข้าเรียนก่อนวัยเรียนคิดเป็น 88.1%

ปี 2021 จีนมีโรงเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับจำนวน 207,200 แห่ง  จำนวนนักเรียน 158 ล้านคน  จำนวนครู 10,571,900 คน  มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 154,300 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 52,900 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,600 แห่ง  อัตราเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายคิดเป็น 91.4% นอกจากนี้ ปี 2021 ทั่วประเทศจีนมีโรงเรียนอบรมวิชาชีพระดับมัธยมศึกษารวมทั้งสิ้น 7,294 แห่ง โดยเปิดรับนักเรียนใหม่รวม 4,889,900 คน จำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 13,118,100 คน  จำนวนครู 695,400 คน

ด้านระดับอุดมศึกษา  ปี 2021  ทั่วประเทศจีนมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 3,012 แห่ง จำนวนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ 44,300,000 คน  อัตราเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคิดเป็น 57.8%  ปี 2021  จีนเปิดรับนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน 125,800 คน  และนักศึกษาปริญญาโทจำนวน 1,050,700 คน  จำนวนอาจารย์ที่สอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษามีถึง 1,885,200 คน

ด้านการศึกษากลุ่มเด็กพิเศษ  ปี 2021  ทั่วประเทศจีนมีโรงเรียนเด็กพิเศษจำนวน 2,288 แห่ง และเปิดรับนักเรียนนักศึกษาจำนวน 149,100 คน  จำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 919,800 คน และจำนวนครูอาจารย์ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษมี 69,400 คน(Yim/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

周旭