นางหวง เสี่ยวจวน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเสนอให้บริการหลังเลิกเรียนในช่วงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

2022-03-06 16:29:43 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

นางหวง เสี่ยวจวน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเสนอให้บริการหลังเลิกเรียนในช่วงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิปี 2021 โรงเรียนมัธยมและประสบช่วงการศึกษาภาคบังคับของจีนได้จัดแผนการบริการหลังเลิกเรียนของตนตามสภาพความเป็นจริง โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้แบ่งการให้บริการสองชั่วโมงหลังเลิกเรียนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ช่วยเหลือนักเรียนการทำการบ้าน และกิจกรรมตามความชอบ ทำให้นักเรียนได้เรียน มีปฏิสัมพันธ์และมีความสุข และประสบผลดีด้วย แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างยังต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาทิ อุปกรณ์การให้บริการหลังเลิกเรียนในบางโรงเรียนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ การให้บริการหลังเลิกเรียนในบางโรงเรียนเป็นนักเรียนเรียนด้วยตนเองเป็นหลัก การประกอบกิจกรรมไม่พอ ไม่ได้บรรลุผลที่คาดการณ์ไว้

นางหวง เสี่ยวจวนเสนอให้ทางการระดับต่าง ๆ เพิ่มการลงทุนทางการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนก่อสร้างอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานสำหรับการให้บริการหลังเลิกเรียนและรักษาความปลอดภัย ภายใต้นโยบาย “ลดคู่” ของจีน ช่วยเหลือนักเรียนการทำการบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มคุณภาพการประกอบกิจรรมตามความชอบ อาทิ ให้นักเรียนอ่านสี่สุดยอดวรรณกรรมจีน ให้เด็ก ๆ สัมผัสได้ถึงความกว้างไกลและลึกซึ้งและมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมจีน

นอกจากนี้ นางหวง เสี่ยวจวนยังเสนอให้เพิ่มการศึกษาการเขียนพู่กันจีนในโรงเรียนมัธยมและประถม ส่งเสริมการศึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนมัธยมและประถม

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

崔沂蒙