ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจของสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

2022-03-09 15:40:37 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 และการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 5 และ 4 มีนาคม 2565 โดยการประชุมดังกล่าวเรียกว่า “การประชุมสองสภา”

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจของสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

ในฐานะผู้สื่อข่าวประจำสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน นายชุย อี๋เหมิง ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทย ไชน่ามีเดียกรุ๊ป ได้สัมภาษณ์สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนรายหนึ่งซึ่งมีข้อเสนอที่น่าสนใจ

นายเหอ เหว่ย เป็นสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ปีนี้เขาได้นำเสนอข้อเสนอว่าด้วยการสร้างพื้นฐานแห่งสุขภาพของประชาชนในการฟื้นฟูชนบท กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูชนบทเป็นหนทางที่จำเป็นสำหรับบรรลุความร่ำรวยร่วมกัน โดยการฟื้นฟูชนบทต้องมีความเจริญทางวัตถุ ชีวิตและสุขภาพ ส่วนแพทย์ขั้นพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่คุ้มครองสุขภาพประชาชน เป็นเสาหลักของสุขภาพท้องถิ่น การส่งเสริมการสร้างสรรค์ของทีมแพทย์ขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญยิ่ง

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจของสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

ในการเปิดประชุมสองสภาของจีน นายเหอ เหว่ย ได้เสนอข้อเสนอว่าด้วยการสร้างพื้นฐานสุขภาพประชาชนในการฟื้นฟูชนบท เขาเสนอให้เพิ่มการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เปิดบริการการฝึกอบรมให้แพทย์ประจำอำเภอและชนบททั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สร้างแพลตฟอร์มอบรมแพทย์ขั้นพื้นฐานแบบดิจิทัลระดับชาติ แบ่งปันความรู้ด้านการแพทย์ทั่วประเทศ เผยแพร่แผนการรักษาพยาบาลและเทคนิคขั้นพื้นฐาน ช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องห่วงที่จะมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

นายเหอ เหว่ย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยามากว่า 20 ปี เขาได้นำทีมจักษุวิทยาของเขาให้การอบรมแพทย์พื้นฐานทั่วประเทศจีนรวมกว่า 50,000 คน ลดความยากลำบากของจีนที่ขาดแคลนบุคลากรด้านการป้องกันการตาบอด

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจของสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

นายเหอ เหว่ย ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติมา 3 วาระ ติดต่อกัน ปฏิบัติหน้าที่กว่า 10 ปี นำเสนอข้อเสนอกว่า 100 ชิ้น ให้ความสนใจกับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและสุขภาพของชาวบ้าน ข้อเสนอหลายฉบับได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน เช่น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการจีน

นายเหอ เหว่ย กล่าวว่าเมื่อเห็นข้อเสนอของตนได้รับการยอมรับแล้ว สามารถทุ่มเทกำลังให้กับการพัฒนากิจการรักษาพยาบาลแห่งชาติและการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่มีสุขภาพดี ตัวเองก็รู้สึกปลื้มใจและภูมิใจ การปฏิบัติหน้าที่มากว่า 10 ปีทำให้เขาตระหนักว่าหากเป็นสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนที่ดี ต้องไปในทางทิศเดียวกันของการพัฒนาของประเทศ ปฏิบัติตามหลักนโยบายของพรรคฯ และรัฐบาล และให้ความสนใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รายงานเสียงของประชาชน เอาเจตนารมณ์ที่ตอบแทนประเทศ จิตใจเพื่อประชาชนและหน้าที่ปฏิบัติงานมาผสมผสานกัน จึงจะแสดงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

(Bo/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)

晏梓