ทิศทางการพัฒนาของจีนในปี 2022 (2)

2022-03-15 21:17:01 | CRI
Share with:

การประชุมสองสภาปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งยื่นให้ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 พิจารณานั้น ได้นำเสนอเป้าหมายใหม่ในปี 2022 ของจีน มาดูกันว่า ได้สื่อสัญญาณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนอย่างไรกัน

ทิศทางการพัฒนาของจีนในปี 2022  (2)

ความก้าวหน้า—ผลักดันปรับเปลี่ยนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปูรากฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพ

การแสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางความมั่นคงนั้น ความมั่นคงเป็นประเด็นหลัก ความก้าวหน้าเป็นการสร้างหลักประกันให้มีความมั่นคง หากไร้ซึ่งความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง ก็ไม่อาจจะได้สถานการณ์ที่มั่นคง

เกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และปูพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจภาคจริงให้แนบแน่นนั้น ผลการดำเนินงานรัฐบาลระบุว่า ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่ต้นเหตุ เสนอผลการวิจัยขั้นพื้นฐาน 10 ปี เสริมสร้างกำลังด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สนับสนุนให้ท้องที่ต่าง ๆ เพิ่มงบด้านการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ อำนวยผลประโยชน์กับวิสาหกิจที่พยายามทำการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ เช่น ลดการเก็บภาษีสำหรับวิสาหกิจไฮเทคเป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะเน้นส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ผลักดันการประยุกต์ใช้ระบบ 5 จีอย่างกว้างขวาง พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลต่าง ๆ เช่น วงจรไฟฟ้าเบ็ดเสร็จ ระบบเอไอเป็นต้น

นายสวี่ จิ้นหลี่ กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ ประธานกรรมการอุปกรณ์อัจฉริยะไอฟูกล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่ง ต้องส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รูปแบบและระบอบ ทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

การพัฒนาที่มีคุณภาพนั้นต้องเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ขณะเดียวกันต้องเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนกำหนดว่า พลังงานและวัสดุรีไซเคิลไม่นับเป็นยอดการบริโภคพลังงาน การวางแผนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคาร์บอนต่ำของจีนได้รับการชื่นชมจากสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนและกรรมการสภาปรึกษาการเมืองอย่างกว้างขวาง

ความอบอุ่น—รักษาพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ระดมกำลังการขจัดความยากลำบากต่าง ๆ

หลายวันมานี้ ชาวเน็ตจีนแสดงคอมเมนต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสองสภาว่า หวังว่าจะลงลึกการปฏิรูปด้านการเลี้ยงดูเด็ก คนชรา และการรักษาพยาบาล หวังว่าจะขยายช่องทางรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ประชาชนปรารถนาเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเอาใจใส่

การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความปรารถนาใหม่ของประชาชน

การคลังส่วนกลางจีนจัดงบ 64 ล้านหยวนเพื่อทำโครงการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น เพิ่มโรงเรียนอนุบาลสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงระบบการชำระค่ารักษาพยาบาลในต่างถิ่น เพิ่มงบค่าครองชีพของผู้สูงอายุ สนุบสนุนการบริการให้ความช่วยเหลือด้านการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ

โดยจะมุ่งยกระดับการบริการสาธารณประโยชน์ เพิ่มโอกาสการพัฒนาใหม่เป็นสำคัญจะกำหนดให้ชุมชนเพิ่มกำลังในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ พัฒนาอีคอเมิร์ช และการส่งพัสดุในชนบท เร่งการปรับสร้างเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นเมือง ซึ่งมาตรการเหล่านี้ล้วยแล้วแต่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แสดงถึงการเอาใจใส่ประชาชนอย่างแท้จริง

ในที่ประชุมสองสภาปีนี้ ประเด็นที่วงการต่าง ๆ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ประเด็นการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนพบกับกรรมการสภาปรึกษาการเมืองวงการการเกษตร และสวัสดิการสังคม โดยกล่าวว่า การดำเนินยุทธศาสตร์ฟื้นฟูความรุ่งเรืองในชนบท ต้องยึดการรับประกันธัญญาหารเป็นกิจการหลัก ต้องกำหนดให้การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลการเกษตรให้มีความสำคัญยิ่งกว่านี้ พยายามผลักดันให้กิจการสวัสดิการของสังคมพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สร้างเครือข่ายรับประกันความมั่นคงทางสังคมให้ครอบคลุมถึงทุกด้าน และสร้างหลักประกันให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ทิศทางการพัฒนาของจีนในปี 2022  (2)

เกี่ยวกับความมั่นทางทางธัญญาหาร นายสีจิ้นผิงกล่าวว่า ไม่ควรอัมพาตแม้แต่น้อย พื้นที่เพาะปลูกเป็นรากฐานของผลิตผลการเกษตร และเป็นรากฐานให้ประชาชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ในที่ประชุมสองสภาปีนี้ นายสีจิ้นผิงมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนเกี่ยวกับความมั่นคงทางธัญญาหาร และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่เพาะปลูกอย่างเข้มงวด ซึ่งในอนาคตจีนจะพยายามพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกที่มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น รักษาพื้นที่เพาะปลูกไม่ให้ลดน้อยลงอีก การแก้ปัญหาปากท้องนั้น ที่สำคัญต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นายหลิว ซิน กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ ศาสตราจารย์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพของมหาวิทยาลัยงจงซานแสดงความคิดเห็ว่า หลายปีมานี้ ผมได้เดินทางไปสำรวจงานตามชนบทต่าง ๆ มีความประทับใจว่า การผลักดันการปฏิรูปการพัฒนาด้านการเกษตรนั้นต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ช่วงสองสภาปีนี้ นายหลิว ซินมีข้อเสนอให้พัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ เขาเห็นว่า ข้อเสียเปรียบด้านการเกษตรของจีนคือ เมล็ดพันธุ์ เราต้องพยายามปรับปรุงระบบสร้างสรรค์เทคโนโลยีการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์  เทคโนโลยีการเพาะปลูกของจีนจึงจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงดูผู้สูงอายุในชนบท อำเภอโป๋ซิง เมืองปินโจวของมณฑลซานตงได้รวมกำลังของรัฐบาล วิสาหกิจ และชุมชนหมู่บ้านในการพัฒนาสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยจะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 70 ปีที่สถานสงเคราะห์ดังกล่าว โดยไม่คิดค่าที่พักและค่าฮีเตอร์ แต่ละคนยังได้ค่าบำเหน็จเดือนละ 100 หยวนด้วย

นอกจากนี้ เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของเกษตรกร ชนบทต่าง ๆ ของจีนยังได้สร้างห้องสมุดตามหมู่บ้านต่าง ๆ โดยจัดคอร์สเรียนพิเศษให้เกษตรกรด้วย

นางไห่เสีย เลขาธิการพรรคฯ ตำบลหลี่ว์อี้มีความมั่นใจกับอนาคตว่า นายสีจิ้นผิงเน้นให้พัฒนาสวัสดิการของสังคมชนบท เราจะพยายามให้ผู้สูงอายุในชนบทมีคนเลี้ยงดู และมีความสุขทางจิตใจด้วย สำหรับคนที่มีความยากลำบากเป็นพิเศษ ทางการท้องถิ่นก็จะเอาใจใส่กันเป็นพิเศษ พยายามให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบาย

(YIM/CICI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

周旭