งานสร้างสถานีอวกาศจีนดำเนินไปด้วยความมั่นคง

2022-03-18 14:57:02 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

งานสร้างสถานีอวกาศจีนดำเนินไปด้วยความมั่นคง

สำนักงานวิศวกรรมการบินอวกาศพร้อมมนุษย์แห่งประเทศจีนระบุ นับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา วิศวกรรมการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ของจีนได้เสร็จสิ้นหน้าที่การบิน 5 ครั้ง เพื่อทดลองเทคโนโลยีสำคัญของสถานีอวกาศด้วยความสำเร็จ ปัจจุบัน โมดูลหลักได้เชื่อมต่อกับสถานีและทำงานเสถียรดี นักบินอวกาศของยานเสินโจวหมายเลข 13 ก็มีสภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี จะกลับสู่โลกตามแผนที่วางไว้ในเมษายนนี้ ทั้งนี้ เทคโนโลยีสำคัญในการสร้างสถานีอวกาศได้ผ่านการทดสอบอย่างทั่วด้านแล้ว และจะดำเนินงานด้วยความราบรื่นต่อไป

การสร้างสถานีอวกาศและแก้ปัญหาเพื่อประยุกต์ใช้อวกาศโดยมีมนุษย์คอยกำกับดูแล เป็นเป้าหมายขั้นที่ 3 ในยุทธศาสตร์ “สามก้าว”ของโครงการพัฒนาวิศวกรรมการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ของจีน ตามกำหนดการ ปีนี้จะมีภารกิจด้านการบินอีก 6 ครั้ง รวมทั้งการส่งเสบียงสิ่งของไปยังสถานีอวกาศ และการบินพร้อมมนุษย์ เป็นต้น มุ่งเสร็จสิ้นการสร้างสถานีอวกาศและให้ทำงานเป็นห้องทดลองทางอวกาศแห่งชาติที่ดำเนินไปด้วยความมั่นคง

Yim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)

许平平