เจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเลเซียชี้วิสาหกิจต้องจับโอกาส RCEP มุ่งขยายธุรกิจ

2022-03-19 18:08:05 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 18 มีนาคม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP มีผลบังคับใช้ในมาเลเซีย นายลิม บัน ฮอง (Lim Ban Hong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซียเรียกร้องให้วิสาหกิจและนักธุรกิจมาเลเซียจับโอกาสความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าว มุ่งขยายธุรกิจ         

เขากล่าวว่า ภายใต้กรอบ RCEP วิสาหกิจและนักธุรกิจท้องถิ่นจะมีความได้เปรียบสี่ประการ ได้แก่ ประการแรก มีตลาดที่ใหญ่กว่า สอง ลดภาษีศุลกากรและลดขั้นตอนการผ่านด้าน สาม ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้น และสี่ ให้วิสาหกิจมากขึ้นเข้าร่วมห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานและห่วงโซ่การผลิตของโลก         

ข้อตกลงฯ ดังกล่าวนอกจากจะส่งเสริมธุรกิจการส่งออกของมาเลเซียแล้ว ยังมีส่วนช่วยต่อการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าคุณภาพดีในราคาต่ำ

Tim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

许平平