“สี จิ้นผิง”ส่งสารยินดีการประชุมอภิปรายทฤษฎีพรรคคอมมิวนิสต์จีน-คิวบาครั้งที่ 4

2022-03-24 10:29:56 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน ได้ส่งสารแสดงความยินดีไปยังการประชุมอภิปรายทฤษฎีพรรคคอมมิวนิสต์จีน-คิวบาครั้งที่ 4

“สี จิ้นผิง”ส่งสารยินดีการประชุมอภิปรายทฤษฎีพรรคคอมมิวนิสต์จีน-คิวบาครั้งที่ 4

สี จิ้นผิงกล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาต่างเป็นแกนนำระบอบสังคมนิยมของประเทศตน หลังจัดการประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รวมตัวและนำพาประชาชนจีนให้บรรลุความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการปฏิรูป การเปิดประเทศและความทันสมัยของสังคมนิยม  สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนได้เข้าสู่ยุคใหม่แล้ว  ส่วนการประชุมผู้แทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาครั้งที่ 8 ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และการเตรียมการสำหรับการพัฒนาของพรรคฯและประเทศในปัจจุบันและในอนาคต โดยได้กำหนดพิมพ์เขียวสำหรับคิวบาเพื่อสร้างสังคมนิยมที่เจริญรุ่งเรือง เป็นประชาธิปไตย และพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภายใต้สถานการณ์ใหม่และภารกิจใหม่ การจัดประชุมอภิปรายถึงทฤษฎีระหว่างสองฝ่ายในหัวข้อ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมือง และการก้าวไปบนหนทางใหม่ของสังคมนิยมยุคใหม่"  มีความหมายสำคัญเพื่อสำรวจหาเส้นทางการพัฒนาสังคมนิยมที่เหมาะสมกับสภาพของสองประเทศ

“สี จิ้นผิง”ส่งสารยินดีการประชุมอภิปรายทฤษฎีพรรคคอมมิวนิสต์จีน-คิวบาครั้งที่ 4

สี จิ้นผิงเน้นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติกับพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารประเทศและการเมือง   เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์พรรคฯ และภารกิจสังคมนิยมให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

Yim/Lei/Cui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-06-2565)

雷德辛