พื้นที่ต่างๆของจีนเริ่มใช้มาตรการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลชิงหมิง

2022-03-29 14:07:45 | CRI
Share with:

พื้นที่ต่างๆของจีนเริ่มใช้มาตรการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลชิงหมิง

“เทศกาลชิงหมิง” หรือที่คนไทยเรียกว่า “วันเช็งเม้ง”  เป็นเทศกาลดั้งเดิมของจีนในการจัดพิธีเซ่นไหว้และปัดกวาดหลุมศพบรรพบุรุษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พื้นที่ต่างๆของจีนเริ่มใช้มาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปเซ่นไหว้สุสานของบรรพบุรุษแล้ว ภายใต้สถานการณ์ป้องกันโควิด-19 

พื้นที่ต่างๆของจีนเริ่มใช้มาตรการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลชิงหมิง

นายซ่ง เจ๋อชง รองผู้อำนวยการสุสานประชาชนปาเป่าซาน กรุงปักกิ่ง ระบุว่าภายใต้สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน  เราใช้มาตรการการนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต    และได้เตรียมหน้ากากอนามัย  ถุงมือ  และยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่ผู้ที่เดินทางมาเซ่นไหว้สุสานด้วย นอกจากนี้  เรายังเตรียมพู่กันและน้ำหมึกไว้ให้เขียนตัวอักษรบนป้ายหลุมศพที่ซีดจาง และสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางมาทำพิธีเซ่นไหว้ก็มีรถเข็นไว้ให้บริการด้วย  ปีนี้  เราได้จัดดอกไม้สดที่ใช้ในการเซ่นไหว้ไว้บริการจำนวน 8 หมื่นช่อ

พื้นที่ต่างๆของจีนเริ่มใช้มาตรการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลชิงหมิง

ในพื้นที่บางแห่งที่การแพร่ระบาดของโควิดค่อนข้างรุนแรง  สุสานต่างๆจะเปิดให้บริการเซ่นไหว้บรรพบุรุษผ่านอินเทอร์เน็ตแทน  ตัวอย่างเช่น  สุสานหลงเฉิง  เมืองฉางโจว  มณฑลเจียงซู  ได้ให้บริการพิเศษสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องกักบริเวณไม่สามารถเดินทางไปเซ่นไหว้ที่สุสานด้วยตนเองได้  โดยพนักงานจะทำความสะอาดสุสาน วางช่อดอกไม้และกราบไหว้ให้แทน ผู้ใช้บริการสามารถดูการถ่ายทอดสดจากทางไกลได้

(Yim/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)

周旭