“mooc”ปลุกกระแสการเรียนการสอนออนไลน์ในจีน

2022-03-31 10:05:33 | CRI
Share with:

“mooc”ปลุกกระแสการเรียนการสอนออนไลน์ในจีน

หลายปีมานี้  เว็บไซต์“mooc” เว็บไซต์ด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ได้อำนวยโอกาสการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตแบบเปิดกว้างให้แก่ชาวจีนในวัยต่างๆ   สถิติจากกระทรวงศึกษาธิการจีนแสดงว่า  จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  เว็บไซต์ mooc (https://www.imooc.com/) ได้เปิดสอนวิชาความรู้ต่างๆจำนวนกว่า 50,000 วิชา  โดยมีผู้ติดตามเกือบ 800 ล้านคน  ในจำนวนนี้  มีนักศึกษาจำนวนกว่า 300 ล้านคนได้รับหน่วยกิตจากเว็บไซต์“mooc” 

เว็บไซต์“mooc” เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2013  ภายใต้แนวคิดที่ยึดถือสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก  รัฐบาลให้การสนับสนุน และให้ประชาชนมีส่วนร่วม  โดยมุ่งให้บริการด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาต่อสาธารณชน  ปีหลัง ๆ มานี้  เว็บไซต์“mooc” ยังจัดตั้งศูนย์วิจัยการศึกษาออนไลน์ขึ้น  จัดสมัชชา“mooc” จีน  และสมัชชา“mooc” โลก  อีกทั้งเปิดเวทีการเรียนการสอนออนไลน์นานาชาติด้วย

โดยเฉพาะหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19   เว็บไซต์“mooc”ได้แสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นในช่วงที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  นับว่าเว็บไซต์“mooc” เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในจีน

 

(YIM/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

周旭