20 สาขาวิชาอาชีวศึกษาของจีนที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

2022-04-04 14:30:21 | CRI
Share with:

โครงสร้างระบบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของจีนเป็นอย่างไร สถาบันอาชีวศึกษาและสาขาที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง? ...หาคำตอบได้ใน “วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับมีนาคม 2565 หัวข้อ “ระบบการศึกษาและแผนพัฒนาอาชีวศึกษาของจีน” โดยฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

สามารถดาวน์โหลดวารสารได้ที่  https://www.stsbeijing.org/contents/28551

20 สาขาวิชาอาชีวศึกษาของจีนที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

YIM-拉丕潘