จีนพิมพ์เผยแพร่“ข้อคิดเห็นผลักดันงานด้านหนังสือโบราณในยุคใหม่”

2022-04-12 15:20:58 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนพิมพ์เผยแพร่“ข้อคิดเห็นผลักดันงานด้านหนังสือโบราณในยุคใหม่”

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมกับสำนักงานประจำคณะรัฐมนตรีจีนจัดพิมพ์ “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันงานด้านหนังสือโบราณของชาติในยุคใหม่”

ข้อคิดเห็นดังกล่าวได้เสนอให้จัดการเรื่องหนังสือโบราณให้ดี เพิ่มการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของประเทศ อันมีความสำคัญยิ่งต่อการสืบทอดวัฒนธรรมและเชิดชูจิตสำนึกชนชาติจีน เพิ่มซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมของประเทศชาติ สร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแบบสังคมนิยม มุ่งผลักดันให้พัฒนาวัฒนธรรมชนชาติจีนที่มีความสร้างสรรค์ เพิ่มการอนุรักษ์ วิจัย ดูแลและจัดพิมพ์หนังสือโบราณ ส่งเสริมการพัฒนากิจการหนังสือโบราณ เสริมกำลังในการปลูกจิตสำนึกแห่งการฟื้นฟูประชาชาติจีนที่ยิ่งใหญ่

เป้าหมายสำคัญ คือ กลไกและระบบทางด้านหนังสือโบราณต้องมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ต้องให้ความสำคัญกับงานด้านหนังสือโบราณมากขึ้นในการสืบทอดและเชิดชูวัฒนธรรมจีน ให้มีบทบาทเด่นชัดขึ้นและมีความเจริญรุ่งเรือง

Yim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

许平平