เซี่ยงไฮ้แถลงคู่มือชี้นำป้องกันโรคระบาด

2022-04-18 22:29:37 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เซี่ยงไฮ้แถลงคู่มือชี้นำป้องกันโรคระบาด

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน ทางการนครเซี่ยงไฮ้ประกาศแถลงคู่มือการป้องกันโรคระบาดและการฟื้นฟูการดำเนินการของวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรม

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสารนิเทศของนครเซี่ยงไฮ้ออกเอกสารทางการว่าด้วยการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้โดยระบุว่า ทางการเขตบริหารต่างๆ ในเซี่ยงไฮ้ต้องสนับสนุนวิสาหกิจในเรื่องการฟื้นฟูการทำงานและการผลิตอย่างแข็งขัน ชี้นำการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทางด้านวิสาหกิจจำเป็นต้องกำหนดกลไกป้องกันและควบคุมโรคระบาด วางแผนบริหารงานแบบวงปิด สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดหรือไม่มั่นใจเรื่องการประกันความปลอดภัยในการผลิตนั้น ก็ไม่อนุมัติให้ฟื้นฟูการทำงาน

นอกจากนี้บรรดาวิสาหกิจยังควรจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบงานป้องกันโรคระบาดเฉพาะกิจ แต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆ ให้เป็นผู้รับผิดชอบคนที่ 1 ในหน่วยงานที่ตนเองบริหารงาน ที่สำคัญจำเป็นต้องดำเนินการบริหารแบบแยกประเภทสำหรับประตูทางเข้าโรงงาน พื้นที่การผลิต พื้นที่การใช้ชีวิต ห้องสุขา และสถานบำบัดขยะ เป็นต้น สำหรับเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านการระบาดระดับกลางและระดับสูงนั้น พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 หรือ KN95 จึงเข้าสู่เขตพื้นที่การผลิตได้ ส่วนเขตพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ก็บังคับให้พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทั่วไปแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นประจำจึงจะเดินทางเข้าโรงงานได้

ทางด้านการบริหารงานด้านโลจิสติกส์นั้น คู่มือดังกล่าวเน้นว่าต้องกำหนดเส้นทางเฉพาะกับสถานที่รองรับวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องใช้ในการผลิต ต้องแยกบริเวณกับเขตพื้นที่อื่นๆ สำหรับพนักงานของผู้จัดส่งของที่จะขับรถเข้าสู่โรงงาน ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ท้ายที่สุดคู่มือฉบับนี้ยังเรียกร้องให้วิสาหกิจต่างๆ กำหนดแผนรับมือกับกรณีฉุกเฉินล่วงหน้า เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน หลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ

นครเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่มีประชากร 25 ล้านคน กำลังเผชิญหน้ากับการท้าทายในการควบคุมโควิด-19 หน่วยงานกำกับบริหารและทางการท้องถิ่นกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อประกันความปลอดภัยและความสุขในการใช้ชีวิตของประชาชน สนับสนุนการผลิตให้เดินหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

Bo/LF/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

鲁峰