เส้นทางขนส่งทางบก-ทะเลสายใหม่ใน“เหอหนาน”ขยายตลาดใน“เอเชียอาคเนย์”

2022-04-19 12:16:53 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เส้นทางขนส่งทางบก-ทะเลสายใหม่ใน“เหอหนาน”ขยายตลาดใน“เอเชียอาคเนย์”

รถไฟสาย “RCEP-อ่าวเป่ยปู้-เหอหนาน” เป็นรถไฟขนส่งสินค้าแบบเชื่อมทางรถไฟและทะเล ได้ออกเดินทางแล้ว ทำให้การให้บริการเส้นทางขนส่งทางบก-ทางทะเลเส้นทางใหม่ของจีน ได้ขยายจากภาคตะวันตกเฉียงใต้มายังพื้นที่ภาคกลาง

สินค้าและวัตถุดิบสำหรับส่งไปยังประเทศสมาชิกความตกลง RCEP และตลาดอาเซียน จะถูกขนส่งไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผ่านเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสายใหม่นี้ 

“กว่างซีและเหอหนาน” ได้เปิดใช้รถไฟขนส่งระหว่างกัน โดยเส้นทางรถไฟขึ้นเหนือขบวนแรกได้เดินทางออกจากเมืองชินโจว เขตกว่างซี บรรทุกแป้งมันสำปะหลังจากประเทศไทยรวม 27 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังเมืองลั่วเหอ

ส่วนรถไฟที่ลงใต้บรรทุกอลูมิเนียมและสินค้าอื่น ๆ มาเต็มขบวน รวม 25 ตู้ ได้เดินทางจากเมืองลั่วเหอ ในมณฑลเหอหนานเพื่อไปยังเมืองชินโจว โดยรถไฟทั้งสองขบวนนี้เดินทางถึงเมืองลั่วเหอและเมืองชินโจวโดยใช้เวลา 4 วัน 

ปัจจุบัน อาเซียนได้กลายเป็นคู่ค้าที่ใหญ่อันดับ 2 ของมณฑลเหอหนาน สินค้าส่งออกจากเหอหนานที่ส่งมาขายในอาเซียนจะถูกส่งมายังเขตกว่างซี แล้วจึงขนส่งทางทะเลมายังอาเซียน ซึ่งช่วยลดเวลาการขนส่งได้ประมาณ 7 วันเมื่อเทียบกับการใช้เส้นทางเดิม

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)

崔沂蒙