จีนออกมาตรการทางการเงินช่วยแขนงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

2022-04-19 14:48:47 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนออกมาตรการทางการเงินช่วยแขนงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ธนาคารกลางจีนและสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนร่วมประกาศออกนโยบายและมาตรการ 23 ข้อ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจข้ามผ่านความยากลำบาก กระตุ้นให้เศรษฐกิจประชาชาติหมุนเวียนด้วยความคล่องตัว และส่งเสริมการพัฒนาการค้าการส่งออก เพิ่มบริการด้านการเงิน การสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง และช่วยต้านโควิด-19

หนังสือเวียนชี้ว่า ธนาคารกลางจีนจะชี้นำองค์กรการเงินขยายการปล่อยเงินกู้ อำนวยความสะดวกแก่ภาคเศรษฐกิจจริง ประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการปล่อยเงินกู้ให้บริษัทเอสเอ็มอีให้ดี มีนโยบายพิเศษให้กับวิสาหกิจ แขนงงานและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

หนังสือเวียนยังเรียกร้องให้องค์กรการเงินสนองความต้องการในการระดมเงินทุนของวิสาหกิจด้านโลจิสติกส์และคนขับรถบรรทุก จัดการกรณีมีความยากลำบากในการจ่ายเงินกู้และขยายเวลาคืนเงินตามความเหมาะสม เพิ่มการสนับสนุนด้านการปล่อยเงินกู้มากขึ้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น เช่น คนขับรถบรรทุก คนขับรถเช่า เจ้าของร้านออนไลน์ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามแบบอย่างของผู้ประกอบธุรกิจส่วนบุคคลและเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Yim/Ping/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

许平平