‘สี จิ้นผิง’: "ปัจจัยความสําเร็จ" ของจีนยุคใหม่และ"เงื่อนไขที่ได้เปรียบ" แห่งการพัฒนาจีน (2)

2022-04-20 08:20:22 | CMG
Share with:

“การประชุมสองสภา”จีนที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นประจำทุกปีนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าต่างสำคัญที่สุดในการสังเกตการณ์จีนจากประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวและคำปราศรัยของนายสี จิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนในระหว่างการประชุมสองสภาจีนก็เป็นที่น่าสนใจอย่างกว้างขวางของผู้คนทั้งหลาย

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องของการประชุมสองสภาจีนประจำปีนั้น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้อธิบาย "ปัจจัยความสําเร็จ" ของจีนในยุคใหม่อย่างลึกซึ้งด้วย "หนทางที่ย่อมต้องดำเนินการ" 5 ประการ  และ"เงื่อนไขที่ได้เปรียบ"เชิงยุทธศาสตร์ 5 ประการที่ดำรงอยู่ในการพัฒนาของจีน ซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็นคำปราศรัยสำคัญยิ่งอีกครั้งของนายสี จิ้นผิง

ไม่ว่าชาวจีนหรือชาวต่างชาติการรับรู้คำปราศรัยสำคัญของนายสี จิ้นผิงดังกล่าวย่อมมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเพิ่มความเข้าใจจีนทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

‘สี จิ้นผิง’: "ปัจจัยความสําเร็จ" ของจีนยุคใหม่และ"เงื่อนไขที่ได้เปรียบ" แห่งการพัฒนาจีน (2)

"เงื่อนไขที่ได้เปรียบ" แห่งการพัฒนาจีน 5 ประการ

ประการแรก มีภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งบูรณาการสถานการณ์โดยรวมและประสานงานทุกฝ่าย เป็นหลักประกันทางการเมืองขั้นพื้นฐานในการรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายที่ร้ายแรงต่าง ๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ

ประการที่สอง มีความได้เปรียบที่โดดเด่นของระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน ระบบการเมืองและการปกครองของจีนได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดอีกระดับในภาคปฏิบัติต่างๆ เช่น การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเอาชนะสงครามการแก้ไขอุปสรรคและความยากลำบากเพื่อขจัดความยากจน และอื่นๆ ความแตกต่างระหว่าง “ความสงบสุขอันสืบเนื่องจากระบบและหนทางการปกครองของประเทศจีน” กับ “ความวุ่นวายอันสืบเนื่องจากการปกครองของตะวันตก” ทวีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประการที่สาม มีรากฐานอันหนักแน่นมั่นคงที่สั่งสมมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว พลังทางเศรษฐกิจ พลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังทางการป้องกันประเทศ และพลังรวมแห่งชาติของจีนได้ทวีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ สามารถยืดหยุ่นได้มาก ประกอบกับการมีตลาดที่ใหญ่เป็นพิเศษ พื้นฐานแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจะไม่เปลี่ยนแปลง มีความอดทนและพลังชีวิตที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนประจำปีนี้ระบุว่า จีดีพีปี 2021 ของจีนมีมูลค่า 114 ล้านล้านหยวน รายได้การคลังแผ่นดินทะลุ 20 ล้านล้านหยวน  ครองอับดับที่สองรองจากสหรัฐฯในแง่ขนาดเศรษฐกิจ

‘สี จิ้นผิง’: "ปัจจัยความสําเร็จ" ของจีนยุคใหม่และ"เงื่อนไขที่ได้เปรียบ" แห่งการพัฒนาจีน (2)

ประการที่สี่ มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มั่นคงในระยะยาว ความรู้สึกที่ได้ประโยชน์ มีความสุข และมีความปลอดภัยของประชาชนได้รับการเสริมสร้างอย่างเด่นชัด ระดับการบริหารจัดการทางสังคมได้รับการปรับปรุงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนได้สร้างผลงานดั่งปาฏิหาริย์อย่างต่อเนื่องที่สังคมมีความสงบเรียบร้อยเป็นเวลายาวนาน

ประการที่ห้า มีพลังใจที่เชื่อมั่นตัวเองและแสวงหาความแข็งแกร่งด้วยตนเอง ความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนจีนได้รับการกระตุ้นอีกระดับ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความทรหดอดทน และความมั่นอกมั่นใจได้รับการเสริมสร้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน “หัวใจ” ของพรรค กองทัพและประชาชนเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นและชีวิตชีวา

นักวิเคราะห์เห็นว่าการประชุมสองสภาจีนซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์สําคัญในชีวิตทางการเมืองของจีน เป็นเวทีสําคัญสําหรับการบรรจบกันของ “หัวใจ” ของพรรคและประชาชน เป็นเวทีสําคัญสําหรับการสะท้อนนโยบายแห่งชาติและความคิดเห็นของประชาชน และเป็นหน้าต่างสําคัญสําหรับการแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของระบบการเมืองของจีน

 ระหว่างการประชุมสองสภาจีน การที่นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนร่วมปรึกษาหารือกิจการบ้านเมืองกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่และลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยรวมของกิจการงานของพรรคและประเทศชาติ ตลอดจนคาดการณ์ถึงอนาคตที่สดใสในการพัฒนาของจีนนั้น ย่อมเอื้อต่อการสร้างความสามัคคีทางความคิดและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนทั่วทั้งประเทศ

BO/LU 

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

陆永江