นายสี จิ้นผิงเสนอข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก

2022-04-21 14:43:51 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

นายสี จิ้นผิงเสนอข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก

เช้าวันที่ 21 เมษายนนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2022 ด้วยรูปแบบวิดีทัศน์ทางไกลพร้อมกล่าวคำปราศรัย

นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่า จีนยินดีที่จะเสนอข้อริเริ่มเพื่อส่งส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพของโลกดังต่อไปนี้

ควรยืนหยัดทัศนะที่มีความมั่นคงร่วม ครอบคลุม ร่วมมือกันอย่างยั่งยืน ร่วมกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก

ยืนหยัดการเคารพซึ่งอธิปไตย บูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศต่างๆ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น เคารพซึ่งหนทางการพัฒนาและระบบสังคมที่ประชาชนประเทศต่างๆเลือกเอง

ยืนหยัดหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรสหประชาชาติ ละทิ้งแนวคิดสงครามเย็น คัดค้านแนวคิดเอกภาคีนิยม ไม่จับกลุ่มทางการเมืองและไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อสร้างความเป็นปรปักษ์กัน  

ควรให้ความสำคัญต่อความกังวลด้านความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของประเทศต่างๆ ยึดมั่นในหลักการที่ว่าความมั่นคงไม่สามารถถูกแบ่งแยกได้ สร้างกรอบความมั่นคงที่สมดุล มีประสิทธิภาพและยั่งยืน คัดค้านการทำลายความมั่นคงของประเทศอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศตนเอง

ยืนหยัดการแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยรูปแบบสันติภาพผ่านการเจรจาหารือ สนับสนุนการใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อแก้ไขวิกฤตอย่างสันติ ไม่มีสองมาตรฐาน และคัดค้านการใช้การคว่ำบาตรโดยลำพังอย่างพร่ำเพรื่อและ “การใช้อำนาจรัฐนอกดินแดน” 

ยืนหยัดกำหนดแผนโดยรวมเพื่อรักษาความมั่นคงแบบเก่าและแบบใหม่ ร่วมกันรับมือกับปัญหาทั่วโลก อาทิ การปะทะส่วนภูมิภาค ลัทธิก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนความมั่นคงด้านสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

(Yim/Lin/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

林钦亮