รมว.กลาโหมจีน-สหรัฐฯ พูดคุยทางโทรศัพท์

2022-04-21 15:32:37 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

รมว.กลาโหมจีน-สหรัฐฯ พูดคุยทางโทรศัพท์

วานนี้ (20 ธันวาคม) พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน พูดคุยกับนาย Lloyd Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตามกำหนด

พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ กล่าวว่า รัฐบาลจีนและสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามความเห็นร่วมกันที่สำคัญระหว่างประมุข 2 ประเทศ เคารพต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง หลีกเลี่ยงการเป็นปรปักษ์ จีนหวังให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพด้วยดี และจำต้องพิทักษ์ผลประโยชน์รวมทั้งศักดิ์ศรีของชาติ สหรัฐฯ ไม่ควรประเมินความมุ่งมั่นและศักยภาพของจีนอย่างผิดพลาด

รมว.กลาโหมจีนยังชี้แจงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับปัญหาไต้หวันอย่างหนักแน่นโดยเน้นว่า ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนที่มิอาจแบ่งแยกได้ นี่เป็นสภาพความจริงและสภาพในปัจจุบันที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากจัดการปัญหาไต้หวันไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบเชิงพลิกผันต่อความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ กองทัพจีนย่อมอุทิศทุกอย่างเพื่อคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยด้านอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดน

นาย Lloyd Austin รมว.กลาโหมสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ ยินดีจะผลักดันให้ปฏิบัติตามความเห็นร่วมกันที่บรรลุขึ้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างประมุขของสองประเทศ จะยืดถือท่าทีที่จริงใจ ซื่อตรง และเปิดกว้างในการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการทหารกับจีน สหรัฐฯ ยืนหยัดนโยบายจีนเดียว สองฝ่ายควรควบคุมบริหารการแข่งขันและความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ จัดการปัญหาแก้ไขยากที่ทั้งสองประเทศเผชิญหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการทหาร

รมว.กลาโหมจีน-สหรัฐฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในน่านน้ำและน่านฟ้า รวมถึงสถานการณ์ยูเครน เป็นต้น ซึ่งจีนเรียกร้องสหรัฐฯ ให้หยุดกระทำการท้าทายต่อจีนด้วยกำลังรบในทะเล ตลอดจนไม่ให้สหรัฐฯ อ้างปัญหายูเครนใส่ร้ายป้ายสีหรือคุกคามกดดันจีน

LFtimcui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)

鲁峰