ถอดความหมายบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างรมว.กลาโหมจีน-สหรัฐฯ ผ่านเนื้อหารายงานข่าวที่เรียบเรียงด้วยอักษรจีน 430 ตัว

2022-04-23 14:52:43 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ถอดความหมายบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างรมว.กลาโหมจีน-สหรัฐฯ ผ่านเนื้อหารายงานข่าวที่เรียบเรียงด้วยอักษรจีน 430 ตัว

วันที่ 20 ธันวาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและสหรัฐฯ พูดคุยทางโทรศัพท์ตามกำหนด นับเป็นครั้งแรกที่นาย Lloyd Austin แลกเปลี่ยนความเห็นทางโทรศัพท์กับฝ่ายจีน ภายหลังเข้ารับตำแหน่งรมว.กลาโหมสหรัฐฯ การพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างรมว.กลาโหมจีน-สหรัฐฯ ครั้งนี้ห่างจากครั้งที่แล้วถึง 21 เดือน ระยะเวลาทิ้งช่วงยาวนานเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ กำลังเผชิญความท้าทาย

รายงานข่าวเกี่ยวกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างรมว.กลาโหมจีน-สหรัฐฯ ที่ฝ่ายจีนนำเสนอเร็วกว่าที่ฝ่ายสหรัฐฯ ปล่อยออกมาราว 21 วัน มีตัวอักษรจีนทั้งหมด 430 ตัว แต่สื่อข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าไม่น้อยเลยทีเดียว ควรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์คำต่อคำ สำหรับฝ่ายสหรัฐฯ ยิ่งต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

วันที่ 20 ธันวาคม พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน พูดคุยกับนาย Lloyd Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตามกำหนด ประโยคแรกของช่าวชิ้นนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่คำว่า “ตามกำหนด”

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 สื่อต่างชาติหลายสำนักรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับ “กองทัพจีนปฏิเสธคำขอพูดคุยทางโทรศัพท์จากรมว.กลาโหมสหรัฐฯ” เมื่อเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ หลายคนทยอยกันเปิดเผยว่า กองทัพสหรัฐฯ และจีนกำลังวางแผนจัดการสนทนาระหว่างผู้บัญชาการระดับสูง ซึ่งรายงานข่าวทั้ง 2 รอบล้วนระบุถึงข่าวสำคัญข้อหนึ่ง ได้แก่ นาย Lloyd Austin รมว.กลาโหมสหรัฐฯ มีความประสงค์จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพจีน

ท่าทีของนาย Lloyd Austin แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เสมอภาค แต่คำขอที่ไม่เสมอภาคและล่วงเกินมารยาททางการทูตนั้นฝ่ายจีนไม่สนใจแยแสก็เป็นเรื่องปกติ ผลที่ตามมาคือท่าทีของฝ่ายสหรัฐฯ ยอมถอยบ้างเพื่อกลับคืนสู่ความเคารพต่อกัน

ข่าวฉบับเดิมระบุว่า พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ รมว.ต่างประเทศจีน กล่าวขณะพูดคุยทางโทรศัพท์กับนาย Lloyd Austin ว่า รัฐบาลจีน-สหรัฐฯ ต้องตั้งใจและจริงใจปฏิบัติตามความเห็นร่วมกันที่สำคัญระหว่างประมุข 2 ประเทศ เคารพต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง หลีกเลี่ยงการเป็นปรปักษ์ การปฏิบัติตามความเห็นร่วมกันที่สำคัญระหว่างผู้นำสูงสุดของ 2 ประเทศ เป็นจุดสำคัญในเนื้อหาข่าวทั้งของจีนและสหรัฐฯ ซึ่งตามที่ระบุในข่าวของฝ่ายสหรัฐฯ การพูดคุยแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์ระหว่างนาย Lloyd Austin กับพลเอก เว่ย เฟิ่งเหอนั้น เป็นปฏิบัติการต่อยอดหลังจากการพบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลระหว่างปธน.โจ ไบเดนกับปธน.สี จิ้นผิง

หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ผู้นำสูงสุดของจีนและสหรัฐฯ เจรจาหารือกันผ่านทางวีดิทัศน์โดยประมุขทั้ง 2 ประเทศตกลงกัน ต้องเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและเจรจาหารือทุกระดับชั้นและทุกปริมณฑล ในฐานะส่วนประกอบสำคัญยิ่งของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ การไปมาหาสู่ของผู้นำกองทัพระดับสูงจีน-สหรัฐฯ เป็นการปฏิบัติตามความเห็นร่วมกันของผู้นำสูงสุดของทั้ง 2 ประเทศ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลีกเลี่ยงการเป็นปรปักษ์กันนั้น เป็นจุดยืนที่จีนยึดถือมานานโดยตลอด นี่เป็นการเรียกร้องและเป็นการแจ้งเตือนอย่างจริงจังด้วย

เนื้อหาข่าวจากฝ่ายจีนยังเขียนไว้ว่า จีนหวังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่พัฒนาอย่างมีเสถียรภาพด้วยดีและจำต้องพิทักษ์ผลประโยชน์รวมทั้งศักดิ์ศรีของชาติ สหรัฐฯ ไม่ควรประเมินความมุ่งมั่นและศักยภาพของจีนอย่างผิดพลาด

การผลักดันให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่แบบใหม่ เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ปธน.สี จิ้นผิงของจีนนำเสนอ ซึ่ง “การไม่ปะทะและไม่เป็นปฏิปักษ์” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่สำหรับจีน-สหรัฐฯ หากหวังจะบรรลุ “การไม่ปะทะและไม่เป็นปรปักษ์” สหรัฐฯ ก็จำเป็นต้องตระหนักให้เข้าถึงว่า จีนมีความมุ่งมั่นและศักยภาพเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ตลอดจนศักดิ์ศรีของชาติ

LFtimcui

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

鲁峰