‘สี จิ้นผิง’ส่งเสริมทั่วสังคมจีนมีบรรยากาศรักการอ่าน อ่านหนังสือดีและอ่านอย่างถูกต้อง

2022-04-24 13:05:59 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

‘สี จิ้นผิง’ส่งเสริมทั่วสังคมจีนมีบรรยากาศรักการอ่าน อ่านหนังสือดีและอ่านอย่างถูกต้อง

วันที่ 23 เมษายน การประชุมว่าด้วยการอ่านหนังสือทั่วทั้งสังคมครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ส่งจดหมายแสดงความยินดีมายังที่ประชุมโดยระบุว่า สมาชิกพรรคฯ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลควรเป็นตัวอย่างในการอ่านหนังสือ เพื่อหาความรู้พัฒนาตัวเองและมีความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งยังวังว่า เด็ก ๆ จะติดหนังสือ อ่านหนังสืออย่างมีความสุข เพื่อให้เติบโตขึ้นด้วยดี ทั่วทั้งสังคมล้วนต้องมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือ เพื่อสร้างบรรยากาศรักการอ่าน อ่านหนังสือดี และอ่านหนังสืออย่างถูกต้อง

จดหมายแสดงความยินดีของเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง สะท้อนถึงคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่านทั่วทั้งสังคมและการสร้างจีนให้เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความรู้จากหนังสือ อธิบายถึงความสำคัญของการอ่านหนังสืออย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันยังต้องฝากความหวังต่อสมาชิกพรรคฯ และเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตลอดจนประชาชนทุกคน การรณรงค์อ่านหนังสือจะดำเนินต่อไปอย่างลึกซึ้งและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มความรู้ ปัญญา และมีคุณธรรมจากการอ่านหนังสืออย่างดี เพื่อก้าวสู่อนาคตและโลกอย่างมั่นใจและแข็งแกร่งมากขึ้น

 

Tim/Lei/Cui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)

雷德辛