ผู้ปกป้องธรรมชาติในต้นกำเนิดแม่น้ำสามสาย

2022-04-26 21:30:59 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ผู้ปกป้องธรรมชาติในต้นกำเนิดแม่น้ำสามสาย

พื้นที่ต้นกำเนิดแม่น้ำสามสาย ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลชิงไห่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนั้น เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำแยงซี ฮวงโห และล้านช้าง ได้รับสมญาว่า “เจดีย์น้ำแห่งชนชาติจีน” และ “เจดีย์น้ำแห่งเอเชีย” เป็นพื้นที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ที่นี่มีทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าล้ำค่า ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลกด้วย

ผู้ปกป้องธรรมชาติในต้นกำเนิดแม่น้ำสามสาย

ในอดีตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ทำให้เกิดสภาพทุ่งหญ้าเหี่ยวแห้งและแม่น้ำไร้น้ำในบริเวณดังกล่าว ในปี 2016 จีนเริ่มต้นกลไกอุทยานแห่งชาติต้นกำเนิดแม่น้ำสามสาย นับเป็นจุดทดลองอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน สร้างกลไกตำแหน่งงานอนุรักษ์ระบบนิเวศแบบ “หนึ่งครอบครัวหนึ่งตำแหน่ง” กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบนิเวศ 1 คน จากทุกครอบครัวที่อาศัยในเขตอนุรักษ์ ชาวปศุสัตว์ร่วมปกป้องแหล่งกำเนิด ได้รับกำไรจากการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ค่อย ๆ เปลี่ยนจากผู้ใช้งานทุ่งหญ้ามาเป็นผู้ดูแลและผู้ได้ประโยชน์ นายอันฉัยก็เป็นหนึ่งในนั้น

ผู้ปกป้องธรรมชาติในต้นกำเนิดแม่น้ำสามสาย

ในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นนายอันฉัยมีมากกว่า 20,000 คน พวกเขาทำงานด้านการดูแลทุ่งหญ้า ตรวจสอบภาวะนิเวศ และควบคุมตรวจสอบสภาพอากาศ เป็นต้น

Tim/Ping/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

许平平