นิตยสาร“ฉิวซื่อ”เผยแพร่บทความสำคัญของ นายสี จิ้นผิง ประเด็น“เร่งสร้างประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีระดับสูงเป็นของตัวเอง”

2022-05-02 13:07:14 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

นิตยสาร“ฉิวซื่อ”เผยแพร่บทความสำคัญของ นายสี จิ้นผิง ประเด็น“เร่งสร้างประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีระดับสูงเป็นของตัวเอง”

นิตยสาร “ฉิวซื่อ” ฉบับที่ 9 จัดพิมพ์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ได้เผยแพร่บทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานทหารส่วนกลางของจีนในหัวข้อ “เร่งสร้างประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับสูงเป็นของตัวเอง”

ในบทความเน้นว่ากิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะในเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง และยังแสดงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในกิจการของพรรคและประชาชนมาโดยตลอด ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากปริมาณสู่คุณภาพ พัฒนาจากจุดหนึ่งสู่การยกระดับอย่างเป็นระบบ จีนต้องใช้ช่วงการพัฒนาใหม่ ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ สร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ ผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เผชิญกับแนวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วโลก เผชิญกับสนามรบหลักด้านเศรษฐกิจ เผชิญกับความต้องการสำคัญแห่งชาติ เผชิญกับสุขภาพของประชาชน ดำเนินยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และการศึกษา ดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้ประเทศเข้มแข็ง ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับปรุงระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งสร้างประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้มแข็ง ให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงและเป็นของตัวเอง

บทความเน้นว่าต้องส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยตนเอง เอาชนะสงครามในเทคนิคที่เป็นหัวใจสำคัญ การสำรวจพื้นฐานต้องกล้าสำรวจ เน้นการสร้างด้วยตนเอง ทำความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเทคนิคที่ติดขัด โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องเน้นการแก้ปัญหา ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนมากที่สุด โดยการผสมผสานระหว่างห่วงโซ่นวัตกรรมและห่วงโซ่อุตสาหกรรม สิ่งสำคัญอยู่ที่ต้องกำหนดฐานะที่เป็นหลักด้านนวัตกรรมให้กับวิสาหกิจ ต้องส่งเสริมการสำรวจการผสมผสานระหว่างโครงการที่ทันสมัยกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลายเป็นระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทันสมัยที่สมบูรณ์

บทความเน้นว่าต้องเสริมสร้างกำลังทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพิ่มผลโดยรวมของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยห้องแลปแห่งชาติ องค์การสำรวจวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยแบบสำรวจคุณภาพสูง วิสาหกิจระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติ ต้องแบกรับภาระหน้าที่ของตน พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้อยู่ในระดับสูงและเป็นของตัวเอง

บทความเน้นว่าต้องผลักดันการปฏิรูปด้านระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้กลายเป็นระบบพื้นฐานที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมอย่างรอบด้าน ใช้ความกล้าหาญมากขึ้นในการผลักดันการปรับเปลี่ยนหน้าที่การบริหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้หน่วยงานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของระบบที่ซับซ้อนและไม่จำเป็น

บทความเน้นว่าต้องสร้างระบบนิเวศที่เปิดสู่ภายนอกและนวัตกรรม เข้าร่วมการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและความปลอดภัย ใช้วิสัยทัศน์ทั่วโลกวางแผนและผลักดันงานด้านนวัตกรรม นำเสนอภูมิปัญญาจีนในการเข้าร่วมการจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วโลกอย่างลงลึก ให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนสร้างคุณูปการใหม่ในการผลักดันการสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

(Bo/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)

崔沂蒙