กีฬาบนหิมะและน้ำแข็งเข้าใกล้เยาวชนจีน

2022-05-05 16:42:08 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเร็วๆนี้ ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั้งจีนและประเทศต่างๆอย่างมาก นับวันมีชาวจีนเริ่มติดตามและเกิดความสนใจกีฬาบนหิมะและน้ำแข็งมากยิ่งขึ้น สถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนปรากฏว่า ถึงเดือนตุลาคมปี 2021 ผู้เข้าร่วมกีฬาหิมะและน้ำแข็งในจีนมีถึง 346 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าเป้าหมาย “การระดมผู้เข้าร่วมกีฬาหิมะและน้ำแข็ง 300 ล้านคน” ซึ่งเสนอโดยผู้นำจีน ได้บรรลุเป็นจริงแล้ว

เนื่องในโอกาสจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ปีหลังๆนี้ จีนส่งเสริมการพัฒนากีฬาหิมะและน้ำแข็งอย่างมีพลังมาโดยตลอด โดยเฉพาะเสริมการเผยแพร่กีฬาหิมะและน้ำแข็งในหมู่เด็กเยาวชน

ปี 2016 สำนักงานคณะรัฐมนตรีจีนเคยประกาศคำชี้นำเกี่ยวกับการเสริมสุขภาพทั้งจิตใจและร่างกายของนักเรียนด้วยการศึกษาด้านกีฬาในโรงเรียน โดยเสนอให้เผยแพร่กีฬาหิมะและน้ำแข็งในโรงเรียน ต่อจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานใหญ่การกีฬาแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ต่างประกาศแผนการพัฒนาหรือคำชี้นำที่เกี่ยวข้อง จากนั้นโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจีนพากันเผยแพร่กีฬาหิมะและน้ำแข็งอย่างแข็งขัน

ที่กรุงปักกิ่ง กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนับวันได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งลีกนักเรียนกรุงปักกิ่ง ปี 2021 มีนักเรียน 1,730 คนจาก 126 ทีมของโรงเรียน 119 แห่งเข้าร่วม มีการจัดการแข่งขัน 319 ครั้ง ส่วนการแข่งขันคลับฮอกกี้น้ำแข็งลีกเยาวชนกรุงปักกิ่ง ปี 2021-2022 มีการจัดรายการแข่งขัน 1,224 ครั้ง โดยมีนักกีฬาร่วม 3,600 คนจาก 256 ทีมของคลับฮอกกี้น้ำแข็ง 25 แห่งเข้าร่วม สถิติถึงปลายปี 2021 แสดงว่าโครงการ “กีฬาหิมะและน้ำแข็งเข้าสู่รั้วโรงเรียน” ของกรุงปักกิ่ง ได้ครอบคลุมถึง 16 เขตทั่วเมืองแล้ว นักเรียนประถมและมัธยมที่เข้าร่วมมีกว่า 2,100,000 คน

กีฬาบนหิมะและน้ำแข็งเข้าใกล้เยาวชนจีน

ที่จริง กีฬาหิมะและน้ำแข็งหลายประเภท รวมถึงฮอกกี้น้ำแข็ง เป็นต้น กำลังได้รับความนิยมในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนมัธยมหมายเลข 1 เมืองจี๋หลิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความถนัดด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็ง นายซู อี้หมิง นักกีฬาสกีที่คว้าเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ก็เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 และได้รับเลือกเป็น “โรงเรียนลักษณะพิเศษด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็งเยาวชนจีน”

กีฬาหิมะและน้ำแข็งเป็นวิชาบังคับในฤดูหนาวของโรงเรียนหมายเลข 1 เมืองจี๋หลิน หน่วยการกีฬาของโรงเรียนได้กำหนดระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานการสอบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนฝึกเรียนกีฬาหิมะและน้ำแข็งด้วยความปลอดภัยตามหลักวิทยาศาสตร์ ด้วยการอบรมสั่งสอนด้านกีฬา โรงเรียนนี้ทำให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกีฬาหิมะและน้ำแข็งมากยิ่งขึ้น และปลูกสร้างความเคยชินการออกกำลังกายตลอดชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย

ปัจจุบัน กีฬาหิมะและน้ำแข็งได้กลายเป็นหลักสูตรสำคัญในวิชาพลศึกษาของโรงเรียนทั้งมณฑลจี๋หลิน ทางการมณฑลจี๋หลินได้จัดสรรงบประมาณ 41,140,000 หยวน เพื่อจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็ง พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆในทั่วมณฑล

กีฬาบนหิมะและน้ำแข็งเข้าใกล้เยาวชนจีน

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2016 เป็นต้นมา มณฑลจี๋หลินก็ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์โรงเรียนลักษณะพิเศษด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็ง 500 แห่ง ถึงปี 2020 มณฑลจี๋หลินได้สร้างโรงเรียนลักษณะพิเศษด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็งทั้งหมด 557 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนที่ได้ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการจีน 302 แห่ง และโรงเรียนสาธิตการศึกษาด้านกีฬาโอลิมปิก 15 แห่ง

เช่นเดียวกันมณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียงก็มีทรัพยากรหิมะและน้ำแข็งอุดมสมบูรณ์ สถิติจากกรมศึกษาธิการมณฑลเฮยหลงเจียงแสดงว่า ปัจจุบัน เฮยหลงเจียงมีโรงเรียนเฉพาะทางด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็งระดับมณฑล 524 แห่ง โรงเรียนเฉพาะทางด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็งระดับชาติ 250 แห่ง และมีโรงเรียนที่เปิดสอนวิชากีฬาหิมะและน้ำแข็ง 2,824 แห่ง คิดเป็น 87.1% ของโรงเรียนทั้งหมดทั่วมณฑล นักเรียนที่เข้าร่วมเล่นกีฬาหิมะและน้ำแข็งมีถึง 2,060,000 คน

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ชาวเฮยหลงเจียงได้กำหนด “เทศกาล” ใหม่อย่างหนึ่ง คือ ให้วันที่ 20 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันกิจกรรมหิมะและน้ำแข็งปวงชน” เมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงยังกำหนดให้วันที่ 5 มกราคมของทุกปี เป็น “เทศกาลหิมะและน้ำแข็ง” และเป็นวันหยุด 1 วัน เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหิมะและน้ำแข็งอย่างแข็งขัน

กีฬาบนหิมะและน้ำแข็งเข้าใกล้เยาวชนจีน

ในความคิดของผู้คนจำนวนไม่น้อย กีฬาหิมะและน้ำแข็งเป็นกีฬาเฉพาะฤดูหนาว ที่จริง กีฬาหิมะและน้ำแข็งในปัจจุบันได้ทะลุขีดจำกัดทางฤดูกาลและภูมิประเทศแล้ว โดยกำลังพัฒนาในพื้นที่อบอุ่นต่างๆของจีนอย่างคึกคัก เมืองภาคใต้จำนวนไม่น้อยมีการเผยแพร่กีฬาหิมะและน้ำแข็งอย่างกว้างขวาง โดยเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดการอบรมการกีฬาหิมะและน้ำแข็ง เปิด “ค่ายฤดูหนาว” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านกีฬาหิมะและน้ำแข็ง เป็นต้น

รายงานสมุดปกขาวด้านกิจการหิมะและน้ำแข็งของจีนปี 2020 ระบุว่า ปีหลังๆนี้ เมืองทางภาคใต้ต่างๆ มีการก่อสร้างสนามสกีและลานสเก็ตน้ำแข็งในร่มจำนวนมาก ทำให้ผู้มีส่วนร่วมกีฬาหิมะและน้ำแข็งเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ปี 2020 ในภาคใต้ที่มีอากาศอบอุ่นหลายพื้นที่ อย่างมณฑลเสฉวน และมณฑลเจ้อเจียง เป็นต้น จำนวนผู้เล่นสกีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนติด 10 อันดับแรกของทั่วประเทศแล้ว สถิติจากกรมการกีฬามณฑลเจ้อเจียงระบุว่า ถึงปลายปี 2021 มณฑลเจ้อเจียงได้มีสนามสกี 17 แห่ง ปีเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมกีฬาหิมะและน้ำแข็งถึง 1,433,000 คน

เนื่องจากท้องที่ต่างๆทั่วประเทศส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาหิมะและน้ำแข็งอย่างมีพลัง จึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในกีฬาหิมะและน้ำแข็งของผู้คนจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กเยาวชนทั้งหลาย สถิติระบุว่า ถึงปลายปี 2020 ทั่วประเทศจีนมีโรงเรียนสาธิตการศึกษาโอลิมปิก 835 แห่ง โรงเรียนลักษณะพิเศษกีฬาหิมะและน้ำแข็ง 2,062 แห่ง ซึ่งจะนำความรู้ด้านกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นข้อความการสั่งสอนในวิชาการกีฬาเป็นประจำ เพื่อให้ชาวจีนรุ่นใหม่ปลูกฝังจิตสำนึกโอลิมปิกและความฝันการกีฬาหิมะและน้ำแข็งตั้งแต่เด็ก

Yim/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

晏梓