ความเป็นมาของ BRI Belt and Road Initiative (BRI)

2022-05-16 16:40:13 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 14-15 พฤษภาคมปี 2017 จีนจัดการประชุมสุดยอดครั้งแรกว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปราศรัยที่สำคัญ โดยเน้นว่า ต้องการสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ให้เป็นเส้นทางแห่งสันติภาพ เส้นทางแห่งความรุ่งเรือง การเปิดกว้าง การสร้างสรรค์ และเส้นทางแห่งอารยธรรม  ผู้นำต่างประเทศ 28 คน และผู้รับผิดชอบองค์กรระหว่างประเทศ 61 องค์กรได้ร่วมการประชุมดังกล่าว และเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมสุดยอดฯ อีกครั้ง เมื่อ 5 ปี ผ่านไปแล้ว คำริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเดินทางถึงไหนแล้ว เป็นประเด็นที่น่าติดตามค่ะ

ความเป็นมาของ BRI Belt and Road Initiative (BRI)

1.อะไรคือคำริเริ่ม หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

คำริเริ่ม หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นชื่อย่อจาก แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม กับ เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21

ช่วงกว่า 2,000 ปีก่อน ผู้คนได้บุกเบิกเส้นทางค้าขายและการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและวัฒนธรรมระหว่างทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา บนเส้นทางนี้มีการค้าขายผ้าไหม เครื่องกระเบื้องเคลือบ ชา ม้า และเครื่องหอมต่าง ๆ ต่อมา เส้นทางค้าขายสายนี้ได้ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า เส้นทางสายไหม จนถึงทุกวันนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศตะวันออกกับประเทศตะวันตก เป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติเราด้วยกัน คำริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี้นำเสนอขึ้นบนพื้นฐานเส้นทางสายไหมสมัยโบราณนี้ เพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์แห่ง สันติภาพ ความร่วมมือ เปิดกว้าง เรียนรู้กัน และชัยชนะด้วยกัน

แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมนี้เริ่มจากประเทศเอเชียแปซิฟิคไปทางตะวันตกถึงประเทศยุโรปต่าง ๆ ครอบคลุมประเทศจีน รัสเซีย ประเทศเอเชียกลาง 5 ประเทศ ประเทศเอเชียใต้ 7 ประเทศ ประเทศเอเชียตะวันตก 16 ประเทศ รวมแล้วมีทั้งหมด 30 ประเทศ ประชากรประเทศรายทางแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมรวม 3,000 ล้านคน ยอดจีดีพีประเทศเหล่านี้สูงถึง 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

ความเป็นมาของ BRI Belt and Road Initiative (BRI)

ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเลนั้น องค์กรยูเนสโกยืนยันว่า มีจุดเริ่มต้นที่เมืองเฉวียนโจว มณฑลฮกเกี้ยนของจีน ในประวัติศาสตร์อันยาวไกล เส้นทางสายไหมทางทะเลแบ่งออกเป็นเส้นทางใหญ่ ๆ 2 เส้น ได้แก่เส้นทางเดินเรือตามทะเลจีนตะวันออก ซึ่งเริ่มจากจีนยังเกาะต่าง ๆ ของญี่ปุ่น และคาบสมุทรเกาหลี กับเส้นทางเดินทางเรือตามทะเลจีนใต้ ซึ่งเริ่มจากจีนยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย ก่อนสมัยราชวงศ์ซ้อง เส้นทางเดินเรือตามทะเลจีนตะวันออกนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือเมืองหนิงโปของจีน ส่วนจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินเรือตามทะเลจีนใต้นั้นอยู่ที่ท่าเรือกวางโจวของจีน การสร้างสรรค์เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน ตลอดจนประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกกลางด้วย

2.ประเทศไหนบ้างที่ร่วมการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

บางคนอาจจะเข้าใจว่า ต้องเป็นประเทศรายทางเส้นทางสายไหมสมัยโบราณเท่านั้นจึงร่วมกรอบความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้ ซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิด คำริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่แท้เป็นคำริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดกว้างต่อประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่ยินดีร่วมมือทุกประเทศ และทุกองค์กร จนถึงทุกวันนี้ จีนได้ลงนามเอกสารร่วมมือกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับ 149 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 32 แห่ง รวมแล้วกว่า 200 ฉบับ

(Ying/cici)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)

崔沂蒙