นิตยสารฉิวซื่อเผยแพร่คำปราศรัยสี จิ้นผิง "สามัคคีกันและต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่กำหนดโดยสมัชชาครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน"

2023-01-01 10:56:15 | CMG
Share with:

นิตยสาร "ฉิวซื่อ" ฉบับวันที่ 1 มกราคม ปี 2023 เผยแพร่คำปราศรัยของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางจีน ในการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคฯชุดที่ 20 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "สามัคคีกันและต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่กำหนดโดยสมัชชาครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน"  

ใจความว่า การประชุมเต็มคณะครั้งนี้  ได้เสร็จสิ้นภารกิจของการเลือกผู้นำส่วนกลางชุดใหม่แล้ว เราต้องจดจำความไว้วางใจจากพรรคและประชาชน ไม่ลืมความตั้งใจแรกเริ่มของเรา  จดจำพันธกิจของเราเพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมทันสมัยอย่างรอบด้าน  สามัคคีรวมใจต่อสู้เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน  

สุนทรพจน์ชี้ให้เห็นว่า การประชุมสมัชชา 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นการประชุมที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ทั้งพรรคและประชาชนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์กำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และการเดินไปสู่ “เป้าหมาย 100 ปี” ที่ 2   เป็นการประชุมชูธงนำทาง รวมพลังสามัคคีต่อสู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า   โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 ปีที่ 2 

สุนทรพจน์ยังเน้นว่า  ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสมัชชาครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างรอบด้านและสามัคคีต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามมติที่ประชุมสมัชชา 20 สมาชิกของคณะกรรมการส่วนกลางชุดใหม่ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากทั้งพรรคและประชาชนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  เป็นทั้งเกียรติอันสูงส่งและยังเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น 1.จดจำภารกิจ แก้ปัญหาสำคัญของชาติ ต้องคำนึงถึงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับอนาคตและชะตากรรมของพรรคและประเทศ ผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชน เน้นจิตการเมืองอย่างมีจุดยืนตามเจตนารมณ์พรรคฯที่ชัดเจน เข้าใจแนวทางสำคัญทางการเมือง  ถือการรักษาอำนาจส่วนกลางของพรรคฯ และการชี้นำโดยรวมของพรรคฯ เป็นวินัยทางการเมืองพื้นฐานและระเบียบวินัยทางการเมือง  คิดและปฏิบัติไปในทางเดียวกันกับคณะกรรมการกลางพรรคฯ   2.การเพิ่มความสามารถของตนอย่างรอบด้าน  ยืนหยัดในแนวทางถือประชาชนเป็นหลักของพรรค สืบทอดและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของพรรค เพิ่มความสามารถในการรับใช้ประชาชน มีจิตใจคำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนเพิ่มจิตใจและความสามารถในการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยง 3.เพิ่มจิตสำนึกแห่งการต่อสู้ จำเป็นต้องเสริมสร้างพลังแข็งเกร่งและความมั่นใจในการต่อสู้ กล้าต่อสู้และชำนาญในการต่อสู้  นำสมาชิกพรรค เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั้งปวง   พึ่งพาการต่อสู้เพื่อสร้างอนาคตใหม่แห่งการพัฒนาของจีน 4.รักษาความซื่อสัตย์สุจริต  ต้องรักษาความสุจริตของตน  มีความยุติธรรมและเที่ยงธรรม ไม่ล้ำเส้นต้องห้ามเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของทั้งพรรค


Yim/Lei/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)