บทวิเคราะห์ : จีนชี้ RCEP เปิดกว้างและแบ่งปันด้านเศรษฐกิจ

2023-01-03 15:03:22 | CMG
Share with:

วันที่ 1 มกราคม ครบรอบ 1 ปีที่ RCEP มีผลบังคับใช้โดยใน 1 ปีที่ผ่านมา ได้นำมาซึ่งโอกาสดีๆ ให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย

RCEP ริเริ่มโดยอาเซียน ประกอบด้วย 10 ประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่สุดและครอบคลุมประชากรมากที่สุด ปัจจุบันมีผลบังคับใช้ใน 13 ประเทศจากประเทศสมาชิกทั้งหมด 15 ประเทศ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2022 ยอดการนำเข้าส่งออกระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก RCEP มีมูลค่า 11.8 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

ภายหลัง RCEP มีผลบังคับใช้ อัตราการปลอดภาษีศุลกากรระหว่างจีนกับอาเซียนสูงกว่า 65% ช่วยผลักดันการค้านำเข้าส่งออกของอาเซียนเป็นอย่างมาก ในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2022 ยอดการนำเข้าส่งออกของจีนต่ออาเซียนคิดเป็นมูลค่า 798,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ RCEP ยังเป็นข้อตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ร่วมกัน ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก มีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตด้านการค้าและการลงทุนของทั้ง 3 ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การปลอดภาษีขาเข้าของจีนจากสินค้าประเภทหอย เหล้าโชจู และเหล้าสาเกของญี่ปุ่น จากเดิมที่ต้องเสียประมาณ 40% บริษัทเอสเค ไฮนิกซ์ (SK hynix) ของเกาหลีใต้ระบุว่าตั้งแต่ปี 2022 จะเพิ่มการลงทุนในโรงงานที่เมืองอู๋ซีของจีนเป็นมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา 5 ปี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจต่อตลาดจีน


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)